ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2010


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.«Έγκλημα» και τιμωρία: Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ δικαίου και πολιτικής426-437
2.Νέες όψεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου: Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και τη σύσταση κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων438-445
ΝομολογίαΣελίδες
1.Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. B΄ )448-451
2.Καταγγελία των συμβάσεων αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ΣτΕ 622/2010 Τμ. Γ΄)452-456
3.Η απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος λόγω μη καταβολής ιδιαίτερα μικρού ποσού παραβόλου (ΣτΕ Ολ. 1583/2010)457-459
4.Έναρξη της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης ελέγχου νομιμότητας κατ’ άρθ. 150 ΔΚΚ από την αρμόδια Επιτροπή (ΣτΕ 2115/2009 Τμ. Γ΄)460-462
5.Διοίκηση ανωνύμων εταιριών και κοινωνική ασφάλιση (ΔΕφΑθ 1021/2010)463-467
6.Αναδρομική εφαρμογή της νεότερης επιεικέστερης κοινωνικοασφαλιστικής κύρωσης (ΔΠρΘεσ 1088/2008)468-471
7.Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών και υπεργολαβία (ΔΕΕ 13.4.2010, C-91/08, Wall AG κατά Δήμου της Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH)472-483
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 622/2010 του ΣτΕ484-494
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Οι γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη βιντεοεπιτήρηση σε δημόσιους χώρους. Δύο παρατηρήσεις του προέδρου Χρίστου Γεραρή ( )508-509
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ Ολ. 1211/2010 (ΣτΕ Ολ. 1211/2010)494-495
2.ΣτΕ Ολ. 834/2010 (ΣτΕ Ολ. 834/2010)495-496
3.ΣτΕ Ολ. 830/2010 (ΣτΕ Ολ. 830/2010)496-498
4.ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄)498-499
5.ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄)499-500
6.ΣτΕ ΕΑ 158/2010 (ΣτΕ ΕΑ 158/2010)500-501
7.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄))501-502
8.ΕλΣυν Ολ. 1797/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1797/2010)502-503
9.ΕλΣυν Ολ. 27/2010 (ΕλΣυν Ολ. 27/2010)503-504
10.ΔΕφΑθ 457/2010 (ΔΕφΑθ 457/2010)504-506
11.ΔΠρΑθ 5253/2010 (ΔΠρΑθ 5253/2010)506-507
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 60/2010 (ΦΕΚ Α΄ 98/30.6.2010)446-446
2.Π.Δ. 61/2010 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2010) 446-446
3.Ν. 3856/2010 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2010)446-446
4.N. 3857/2010 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2010)446-446
5.N. 3858/2010 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2010)446-446
6.Π.Δ. 64/2010 (ΦΕΚ Α΄ 109/9.7.2010)446-446
7.N. 3859/2010 (ΦΕΚ Α΄ 110/12.7.2010) 446-446
8.Ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) 446-446
9.N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010)446-446
10.Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13.7.2010) 446-446
11.N. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010)446-446
12.Π.Δ. 66/2010 (ΦΕΚ Α΄ 117/21.7.2010)446-446
13.N. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119/21.7.2010) 446-446
14.N. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120/21.7.2010)446-446
15.N. 3866/2010 (ΦΕΚ Α΄ 124/27.7.2010)446-446
16.Π.Δ. 71/2010 (ΦΕΚ Α΄ 127/3.8.2010)446-446
17.Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) 446-446
18.N. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.8.2010)446-447
19.Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010)447-447
20.Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132/5.8.2010)447-447
21.Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138/9.8.2010)447-447
22.ΠτΒ 11561/2010 (ΦΕΚ Α΄ 139/10.8.2010) 447-447
23.Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ Α΄ 140/12.8.2010)447-447
24.N. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141/17.8.2010)447-447
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αντίληψη για μια άλλη Διοικητική Δικαιοσύνη, εναρμονισμένη με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, είναι ζήτημα δομικών αλλαγών510-514
2.Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης515-527
3.Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη: πρόληψη, αποκατάσταση, κατανομή υποχρεώσεων528-555
4.Ο Θεόδωρος Φλογαΐτης και η εποχή μας556-567
5.H αιτιολογία ως ουσιώδης τύπος των ατομικών διοικητικών πράξεων: μία υποβαθμισμένη διαδικαστική εγγύηση568-584ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Τροβά Ελένη, Σκουρής Παναγιώτης: Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2010 \ Τεύχος 4-2010
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης