ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συνταγματικοί περιορισμοί του εκλογικού συστήματος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης130-147
2.Ιταλία και Ελλάδα: 2018 - 1965. Δύο κρίσεις σε σύγκριση149-155
3.Η κανονιστικότητα της συνταγματικής πρακτικής και η ιταλική πολιτική και συνταγματική κρίση156-159
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αμφισβήτηση νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1357/2018 Τμ. Β΄)162-163
2.Αίτηση ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα & υποχρέωση καταβολής παραβόλου χωριστά για καθένα από αυτά (ΣτΕ 1355/2018 Τμ. Β΄)163-165
3.Αίτημα αναβολής λόγω κράτησης και υποχρέωση καταβολής παραβόλου (ΣτΕ 1247/2018 Τμ. Β΄)165-166
4.Έννομο συμφέρον σωματείου & μελών αυτού για αίτηση ακύρωσης κατά πράξης συγκρότησης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (ΣτΕ 1152/2018 Τμ. Γ΄)166-168
5.Έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης κατά απόρριψης αίτησης ακύρωσης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένης (ΣτΕ 1150/2018 Τμ. Γ΄)168-169
6.Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem διότι αμετάκλητο βούλευμα που παύει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής δεν συνιστά αθωωτική απόφαση (ΣτΕ 1102/2018 Τμ. Β΄)170-174
7.Αντίθετο προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Λύκεια (ΣτΕ Ολ. 926/2018)174-182
8.Η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 719/2018 Τμ. Α΄)182-186
9.Προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (ΔΕφΑθ 472/2018)186-186
10.Μη απαλλαγή αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ (ΔΕφΑθ 275/2018)186-188
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4521/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) 160-161
2.Ν. 4522/2018 (ΦΕΚ Α΄ 39/7.3.2018) 160-161
3.Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ Α΄ 41/7.3.2018) 160-161
4.Ν. 4524/2018 (ΦΕΚ Α΄ 46/15.3.2018) 160-161
5.Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ Α΄ 47/15.3.2018) 160-161
6.Ν. 4526/2018 (ΦΕΚ Α΄ 48/16.3.2018)160-161
7.N. 4527/2018 (ΦΕΚ Α΄ 49/16.3.2018) 160-161
8.N. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) 160-161
9.Ν. 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018)160-161
10.Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) 160-161
11.Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) 160-161
12.Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α΄ 63/5.4.2018) 160-161
13.Π.Δ. 35/2018 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.4.2018) 160-161
14.Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ Α΄ 75/27.4.2018) 160-161
15.Ν. 4534/2018 (ΦΕΚ Α΄ 77/30.4.2018) 160-161
16.Ν. 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018) 160-161
17.Ν. 4536/2018 (ΦΕΚ Α΄ 79/30.4.2018)160-161
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Δικαιοσύνη, Κοινή Γνώμη και ΜΜΕ189-192
2.Η βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος, το νέο πρόταγμαγια τη διοικητική δικαιοσύνη193-201
3.Ο πλουραλισμός στην ενημέρωση και το δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών202-211
4.Οι νέες προκλήσεις της ψηφιακής αγοράς. Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα intra portas212-227
5.Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα σε εποχές οικονομικής κρίσης228-240ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές Φινοκαλιώτη Αικατερίνη Κ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 2-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης