ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και η Ευρώπη602-605
2.Η συνταγματική νομιμότητα και τάξη606-608
3.Η πίστη στο Σύνταγμα. Η μεταφυσική του νόμου και οι νόμοι της μεταφυσικής609-616
ΝομολογίαΣελίδες
1.Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια μονιμοποιούμενων δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ 320/2012 Τμ. ΣΤ΄)618-621
2.Προσωρινή δικαστική προστασία και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βεζυργιάννης κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 37992/08 και 8571/09, Απόφαση: 3.7.2012)622-627
3.Σύνταγμα και αναστολή καταβολής 13ου και 14ου μισθού στην Πορτογαλία (Πορτογαλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση αριθ. 353/2012, Υπόθεση: 40/12)628-657
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 4467/2012 Τμ. Γ΄ (Μονομελές))658-660
2.Υποχρέωση (συν)υπογραφής από λογιστή φοροτεχνικό των δηλώσεων όλων των επιτηδευματιών που προβαίνουν σε αυτοέλεγχο (ΣτΕ 2445/2012 Τμ. Β΄)660-661
3.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και φορολογικός έλεγχος (ΣτΕ 2383/2012 Τμ. Β΄)661-663
4.Εκλογές για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 982/2012)663-671
5.Δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης (ΣτΕ 715/2012 Τμ. Δ΄)671-673
6.Δημοσίευση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 298/2012 Τμ. Ε΄)673-674
7.Έννομο συμφέρον και προσδοκία ανάκτησης απαλλοτριωθέντος ακινήτου (ΣτΕ 3796/2011 Τμ. Ε΄)674-675
8.Αίτηση ακύρωσης κατά παράλειψης της Διοίκησης για προστασία του αιγιαλού (ΣτΕ 2274/2011 Τμ. Ε΄)675-677
9.Πειθαρχικό αδίκημα εκπαιδευτικού (ΣτΕ 2041/2011 Τμ. Γ΄)677-677
10.Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου σε ορισμένη δίκη ως αντικλήτου (ΣτΕ Ολ. 1794/2011)678-678
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Γνωμοδότηση για περικοπές σε συντάξεις και δώρα, (ΕλΣυν Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν./30.10.2012 & 4ης Ειδ. Συν./31.10.2012)679-686
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4080/2012 (ΦΕΚ Α΄ 181/20.9.2012) 617-617
2.Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.9.2012) 617-617
3.Ν. 4082/2012 (ΦΕΚ Α΄ 187/3.10.2012) 617-617
4.Ν. 4083/2012 (ΦΕΚ Α΄ 189/5.10.2012)617-617
5.Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α΄ 190/8.10.2012) 617-617
6.Ν. 4085/2012 (ΦΕΚ Α΄ 194/12.10.2012) 617-617
7.Ν. 4086/2012 (ΦΕΚ Α΄ 195/12.10.2012) 617-617
8.N. 4087/2012 (ΦΕΚ Α΄ 196/16.10.2012) 617-617
9.Ν. 4088/2012 (ΦΕΚ Α΄ 204/25.10.2012) 617-617
10.N. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012)617-617
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προσωρινή δικαστική προστασία και δημοσιοϋπαλληλικές ακυρωτικές διαφορές. Η περίπτωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης υπαλλήλου687-703
2.Εξουσιοδοτική διακυβέρνηση: Ελληνική και ευρωπαϊκή αντίληψη και εμπειρία704-715
3.Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών προσφυγής στο κυπριακό δίκαιο716-722
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η «προληπτική» παρέμβαση. «Αυτόβουλη» παρέμβαση, μετατροπή υπομνήματος σε παρέμβαση και άσκηση εφέσεως ...723-728ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δημοσία επιχείρησις Β' έκδοση. Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία - Τ. 4. Διεύθυνση σειράς: Α. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών. Επιμέλεια σειράς: Μ.-Η. Πραβίτα, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δικηγόρος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 5-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης