ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συνηγορία υπέρ της απεκνόμευσης μιας υπέρμετρα εκνομικευμένης διοικητικής οργάνωσης και δράσης2-8
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Ελεύθερη στο εξής η κυκλοφορία στην ενδοχώρα των προσφύγων (ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄)10-12
2.Αντισυνταγματικότητα αλλαγών στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΣτΕ Ολ. 660/2018)12-17
3.Παραπομπή στην Ολομέλεια με το ερώτημα αν ο υπέρμετρος περιορισμός ακίνητης περιουσίας δικαιολογεί αξίωση αυτόματης αποζημίωσης (ΣτΕ 487/2018 Τμ. Α΄)18-21
4.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ (ΣτΕ Ολ. 479/2018)21-25
5.Ομαλή ενσωμάτωση των τέκνων των προσφύγων στις χώρες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης (ΣτΕ 470/2018 Τμ. Γ΄)25-27
6.Παραγραφή χρηματικής αξίωσης εν επιδικία (ΣτΕ 369/2018 Τμ. ΣΤ΄)27-28
7.Η αιτιολογία των υπουργικών αποφάσεων για την κήρυξη διατηρητέων κτιρίων (ΣτΕ 307/2018 Τμ. Ε΄)29-30
8.Διακράτηση και εκδίκαση της προσφυγής για λόγους οικονομίας της δίκης (ΣτΕ 290/2018 Τμ. Β΄)30-30
9.Επίκληση ψυχολογικών λόγων αναγομένων στη σχέση της αιτούσας με τον πατέρα της δικαιολογούν αίτηση μεταβολής επωνύμου (ΣτΕ 3166/2017 Τμ. Δ΄)30-31
10.Μη ευθύνη του Δημοσίου για τροχαίο ατύχημα προκληθέν από υπάλληλο εκτός υπηρεσίας και με συνυπαιτιότητα του θύματος (ΣτΕ 2764/2017 Τμ. Α΄)31-33
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4511/2018 (ΦΕΚ Α΄ 2/15.1.2018) 9-9
2.N. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) 9-9
3.Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018) 9-9
4.Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018) 9-9
5.Π.Δ. 6/2018 (ΦΕΚ Α΄ 11/25.1.2018) 9-9
6.Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α΄ 12/29.1.2018) 9-9
7.Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018) 9-9
8.Ν. 4515/2018 (ΦΕΚ Α΄ 18/7.2.2018) 9-9
9.Ν. 4516/2018 (ΦΕΚ Α΄ 19/7.2.2018) 9-9
10.Π.Δ. 10/2018 (ΦΕΚ Α΄ 21/8.2.2018)9-9
11.Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄ 22/8.2.2018) 9-9
12.Ν. 4518/2018 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2018) 9-9
13.Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄ 25/20.2.2018) 9-9
14.Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄ 26/20.2.2018)9-9
15.Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30/22.2.2018) 9-9
16.Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2018)9-9
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Νέες μορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο μετά τον ν. 4055/201234-45
2.Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων:η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια46-55
3.Η νομοθεσία της κρίσης στην Ελλάδα: διαλεκτική ανάλυση56-77
4.Δημόσιες Συμβάσεις: ένας πυλώνας καλής διακυβέρνησης;78-88
5.Θρησκευτική ισότηταστο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Ανάγκη εθνικής αναθεώρησηςή μεθοδολογικής συνταγματικής εναρμόνισης89-111
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Άρνηση μετάγγισης αίματος για λόγους θρησκευτικής συνείδησης112-120
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Συνταγματικό πλαίσιο και όρια121-124
2.Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια, Τόμος Α: 1942 – 1974125-128ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία: Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Συνθήκη της Λισσαβώνας Θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αρχές ποινικοποίησης σε ευρωπαϊκό περιβάλλον


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 1-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης