ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2009


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.o Φώτης Κουβέλης απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο130-132
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συγκρότηση και σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ133-144
2.Σύσταση εκλεκτορικών σωμάτων και αυτοδιοίκητο ΑΕΙ 145-155
3.Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ και Σύνταγμα 156-169
ΝομολογίαΣελίδες
1.Επιβολή προστίμου σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (ΣτΕ 693/2009 Τμ. Β΄)172-173
2.Προσβολή με διοικητική προσφυγή νομιμότητας πράξης περιορισμένης χρονικής ισχύος, της οποίας η ισχύς έχει λήξει (ΣτΕ 683/2009 Τμ. Δ΄)174-176
3.Αρμοδιότητα εκδίκασης ακυρωτικών διαφορών από εκτελεστές πράξεις των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 51/2009 Τμ. Γ΄ )177-178
4.Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί με δωρεά ή διαθήκη (ΣτΕ Ολ. 3371/2008)179-182
5.Νομοθετικός περιορισμός του ανώτατου ποσού εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας ΔΕΗ και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3231/2008)183-184
6.Η νομική φύση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 1849/2008)185-188
7.Αποδεικτική διαδικασία και αποτελεσματική ένδικη προστασία (ΣτΕ Ολ. 1848/2008)189-190
8.Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και αρχή της ισότητας (ΔΕΚ 26.3.2009 C-559/07 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)191-210
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η εξίσωση στην ανισότητα και η αμφισβήτηση του κρατικού προνομίου στην αναδιανομή211-233
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ελευθερία της πολιτικής συζήτησης και προστασία της τιμής των πολιτικών προσώπων. Οι αποφάσεις 467/10.10.2006 και 51/30.1.2007 του ΕΣΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ (Οι αποφάσεις 467/10.10.2006 και 51/30.1.2007 του ΕΣΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ)234-249
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/5.5.2009)170-171
2.Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.3.2009) 170-170
3.Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009) 170-170
4.Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/19.2.2009)170-170
5.Ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2009) 170-170
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφων250-262
2.Παρατηρήσεις σχετικά με το ζήτημα της νομικής φύσης και δεσμευτικότητας των χωροταξικών σχεδίων 263-272ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Πουλής Παναγιώτης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 2-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης