ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2010


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το κράτος δικαίου και η εθνική κυριαρχία μπροστά στο ΔΝΤ2-3
ΝομολογίαΣελίδες
1.Έναρξη τοκοφορίας επί αναγνωριστικής αγωγής κατά του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 833/2010)19-27
2.Προϋποθέσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (ΣτΕ 506/2010 Τμ. Γ΄)28-31
3.Προστασία των αρχαιολογικών χώρων και διαχείριση απορριμμάτων (ΣτΕ 293/2010 Τμ. Ε΄)32-38
4.Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 727/2009)39-43
5.Η ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτι­κών πεποιθήσεων κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ahmet Arslan κ.ά. κατά Τουρκίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 41135/98, Απόφαση: 23.2.2010)44-56
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη νομολογία του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου: συνταγματοποίηση σε δράση57-71
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 141/2010 ΕΑ (ΣτΕ 141/2010 ΕΑ)72-72
2.ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄)72-73
3.ΣτΕ Ολ. 3688/2009 (ΣτΕ Ολ. 3688/2009)73-74
4.ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄)74-74
5.ΕλΣυν Ολ. 3433/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3433/2009)74-75
6.ΕλΣυν Ολ. 3157/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3157/2009)75-76
7.ΕλΣυν Ολ. 3125/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3125/2009)76-77
8.ΕλΣυν Ολ. 2620/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2620/2009)77-77
9.ΕλΣυν Ολ. 2335/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2335/2009)77-78
10.ΕλΣυν Ολ. 1925/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1925/2009)78-79
11.ΕλΣυν Ολ. 1716/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1716/2009)79-80
12.ΕλΣυν Ολ. 728/2009 (ΕλΣυν Ολ. 728/2009)80-80
13.ΔΕφΑθ 2198/2009 (ΔΕφΑθ 2198/2009)81-81
14.ΔΕφΑθ 1734/2009 (ΔΕφΑθ 1734/2009)81-82
15.ΔΕφΑθ 605/2009 (ΔΕφΑθ 605/2009)82-83
16.ΔΕφΘεσ 247/2009 (ΔΕφΘεσ 247/2009)83-83
17.ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009)83-84
18.ΤρΔΠρΠειρ 47/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 47/2009)84-84
19.ΤρΔΠρΠειρ 34/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 34/2009)84-84
20.ΜΔΠρΣύρου 275/2009 (ΜΔΠρΣύρου 275/2009 )84-85
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Η εξέλιξη της ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα ιθαγένειας και πολιτικής συμμετοχής των αλλοδαπών4-17
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 1/2010 (ΦΕΚ Α΄ 1/7.1.2010)18-18
2.Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α΄ 3/12.1.2010)18-18
3.Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α΄ 5/26.1.2010)18-18
4.Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6/26.1.2010)18-18
5.Π.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ Α΄ 7/3.2.2010)18-18
6.Ν. 3817/2010 (ΦΕΚ Α΄ 16/16.2.2010)18-18
7.N. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17/16.2.2010)18-18
8.Ν. 3819/2010 (ΦΕΚ Α΄ 18/16.2.2010)18-18
9.Ν. 3820/2010 (ΦΕΚ Α΄19/16.2.2010)18-18
10.Ν. 3821/2010 (ΦΕΚ Α΄ 20/16.2.2010)18-18
11.Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α΄ 21/16.2.2010)18-18
12.Ν. 3823/2010 (ΦΕΚ Α΄ 22/16.2.2010)18-18
13.Π.Δ. 12/2010 (ΦΕΚ Α΄ 25/18.2.2010)18-18
14.Ν. 3824/2010 (ΦΕΚ Α΄ 27/25.2.2010)18-18
15.Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ Α΄ 28/25.2.2010)18-18
16.Ν. 3826/2010 (ΦΕΚ Α΄ 29/25.2.2010)18-18
17.Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α΄ 30/25.2.2010)18-18
18.Ν. 3828/2010 (ΦΕΚ Α΄ 31/25.2.2010)18-18
19.Ν. 3829/2010 (ΦΕΚ Α΄ 32/25.2.2010)18-18
20.Ν. 3830/2010 (ΦΕΚ Α΄ 33/25.2.2010)18-18
21.Ν. 3831/2010 (ΦΕΚ Α΄ 34/25.2.2010)18-18
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Το Ανώτατο Δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο86-101
2.Η δέσμευση του εθνικού δικαστή από το νομολογιακό προηγούμενο και το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ102-113
3.Περί του «δικαιώματος» στον θάνατο114-121
4.Σκέψεις αναφορικά με τo δικαίωμα διακοπής της ανθρώπινης ζωής122-127ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Codex: Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2010 \ Τεύχος 1-2010
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης