ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα. Θεωρία και Πρακτική642-653
2.Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου654-661
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προϋποθέσεις εγγραφής κατόχων τίτλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων (ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄)663-672
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η χωρίς διαβάθμιση παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές (ΑΕΔ 18/2017)673-674
2.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ (ΣτΕ Ολ. 431/2018)675-681
3.Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 389/2018 Τμ. Β΄)681-682
4.Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων (ΣτΕ 330/2018 Τμ. Β΄)682-686
5.Επιμήκυνση φορολογικών ελέγχων πέραν της πενταετίας. «Ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη (ΣτΕ 172/2018 Τμ. Β΄)686-691
6.Αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να χορηγεί πρόσβαση στο υποκείμενο των δε-δομένων (ΣτΕ 133/2018 Τμ. Δ΄)691-694
7.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μετά την πάροδο εύλογου χρό-νου (ΣτΕ 82/2018 Τμ. Δ΄)694-695
8.Πιλοτική Δίκη - Το ΣτΕ και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ (ΣτΕ ΕΑ 54/2018 Τμ. Β΄)695-698
9.Αναστολή εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης λόγω έλλειψης των οριζόμενων στη διακήρυξη πιστοποιητικών της εργοληπτι-κής εταιρείας (ΣτΕ ΕΑ 17/2018 Τμ. Δ΄)698-702
10.Απόφαση Διεύθυνσης Αλλοδαπών που αρνείται χορήγηση άδειας για οικογενειακή επανένωση προσφύγων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠρΑθ 59/2018)702-703
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165/2.11.2017) 662-662
2.N. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017)662-662
3.Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168/6.11.2017)662-662
4.N. 4496/2017 (ΦΕΚ Α΄ 170/8.11.2017) 662-662
5.N. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017)662-662
6.N. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄ 172/16.11.2017) 662-662
7.Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/21.11.2017)662-662
8.Ν. 4500/2017 (ΦΕΚ Α΄ 177/22.11.2017) 662-662
9.N. 4501/2017 (ΦΕΚ Α΄ 178/22.11.2017) 662-662
10.Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180/23.11.2017) 662-662
11.Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017) 662-662
12.N. 4502/2017 (ΦΕΚ Α΄ 182/24.11.2017) 662-662
13.N. 4503/2017 (ΦΕΚ Α΄ 183/24.11.2017) 662-662
14.N. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄ 184/29.11.2017) 662-662
15.N. 4505/2017 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.12.2017) 662-662
16.N. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄ 191/12.12.2017) 662-662
17.Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13.12.2017) 662-662
18.N. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017) 662-662
19.Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) 662-662
20.N. 4510/2017 (ΦΕΚ Α΄ 203/27.12.2017) 662-662
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ηλεκτρονική διακυβέρνησητης κοινωνικής ασφάλισης704-723
2.Η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας: από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία724-730
3.Μαθαίνοντας από την Καταλονία: η αναζωπύρωση του περιφερειακού εθνικισμού, ο λαϊκισμός και η κατάχρηση του θεσμού του δημοψηφίσματος731-747
4.Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης» και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών748-768ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων Μεσσήνη Μαρία Γ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 6-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης