ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιοτου πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Οι εγγυήσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καιτης Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης138-148
2.Βήματα εξέλιξης του ακυρωτικού ελέγχου149-154
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προνομιακή μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών αθλητών ως προς την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΣτΕ 1443/2017 Τμ. Γ)156-167
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι περιορισμοί στη δυνατότητα προσφυγής στη δάνεια εμπειρία με βάση την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης168-174
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:οι νέες υποχρεώσεις και η ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας ()199-205
2.Τεχνικά και οργανωτικά θέματα – η «υποχρεωτική» τοποθέτηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ()206-213
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησης έφεσης κατά ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1528/2017 Τμ. Γ΄)175-176
2.Νομική φύση απόφασης ασφαλιστικού φορέα επιβάλλουσα σε Τράπεζα καταλογισμό στο πλαίσιο εγγυητικής ευθύνης της για κάλυψη ελλειμμάτων (ΣτΕ 1334/2017 Τμ. Α΄)176-178
3.Ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος (ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄)178-178
4.Δικαίωμα συζύγου, κατοίκου ημεδαπής, προς υποβολή δήλωσης αυτοτελώς σε σχέση με σύζυγό της, φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (ΣτΕ 1215/2017 Τμ. Β΄)178-180
5.Αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου περί οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής αδικήματος (ΣτΕ 167/2017 Τμ. Β΄)180-182
6.Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης ενιστάμενου ασφαλισμένου σε Β΄ θμια Υγειονομική Επιτροπή (ΣτΕ 29/2017 Τμ. Α΄)182-184
7.Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 734/2016)184-187
8.Διακοπή παραγραφής με κατάθεση αγωγής σε Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 296/2017)187-189
9.Δεν θεμελιώνει αποζημιωτική αγωγή η τμηματική και όχι εφάπαξ καταβολή αναπροσαρμοσθείσας σύνταξης σε στρατιωτικούς συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 295/2017)189-191
10.Διαζευγμένα άρρενα τέκνα δεν δικαιούνται σύνταξη (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 293/2017)191-192
11.Προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 124/2017v)192-193
12.Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου (MΠρΑθ 497/2017)193-198
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017)155-155
2.N. 4457/2017 (ΦΕΚ Α΄ 31/13.3.2017)155-155
3.N. 4458/2017 (ΦΕΚ Α΄ 32/13.3.2017)155-155
4.N. 4459/2017 (ΦΕΚ Α΄ 36/22.3.2017)155-155
5.N. 4460/2017 (ΦΕΚ Α΄ 37/22.3.2017) 155-155
6.N. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.3.2017) 155-155
7.N. 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017) 155-155
8.N. 4463/2017 (ΦΕΚ Α΄ 42/30.3.2017) 155-155
9.Ν. 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017) 155-155
10.N. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017)155-155
11.Π.Δ. 32/2017 (ΦΕΚ Α΄ 54/12.4.2017)155-155
12.N. 4466/2017 (ΦΕΚ Α΄ 55/12.4.2017) 155-155
13.N. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017) 155-155
14.N. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61/28.4.2017) 155-155
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Μορφές εμφάνισης και συνέπειεςτης κακής νομοθέτησης στο πεδίοτης Διοικητικής Δικαιοσύνης214-223
2.Νομική διάσταση της Νησιωτικότητας:ερμηνεία των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ224-236
3.Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχήτης ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη237-243
4.Μια υπεράσπιση της επεκτατικής ισότητας σε καιρό οικονομικής -κρίσης και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον της244-264ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση Ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πρόλογος: Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Βενετσανοπούλου Μαρία Γ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 2-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης