ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2014


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Αδύναμα δικαστήρια, ισχυρά δικαιώματα290-294
2.Ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας295-307
3.Προσωρινοί νόμοι σε περιόδους κρίσης και οι επιπτώσεις τους στη διάκριση των εξουσιών308-314
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του ν. 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ) που αφορούν τη διαιτησία (ΣτΕ Ολ. 2307/2014)316-323
2.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (ΣτΕ Ολ. 2192/2014)323-328
3.Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου (ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Στ΄)328-329
4.Συνταγματικό το καθεστώς αυτόματης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ Ολ. 1900/2014)329-333
5.Μη παραδεκτή άσκηση αναίρεσης για διαφορά με χρηματικό αντικείμενο υπολειπόμενο των 5.900 ευρώ (ΣτΕ Ολ. 693/2014)333-335
6.Άρνηση Διοίκησης και άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 600/2014 Tμ. Ε΄)335-336
7.Χωρίς ηλικιακό όριο η μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (ΔΕφΘεσ 1211/2014)336-337
8.Μη επαρκής αιτιολογία για την επιβολή του δυσμενούς μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας (ΔΕφΘεσ 1176/2014)337-338
9.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων ΚΒΣ (ΔΠρΑθ 2217/2014)338-339
10.Αντισυνταγματικότητα διαθεσιμότητας σχολικών φυλάκων λόγω κατάργησης των θέσεών τους (ΜΠρΑθ 1240/2014)339-344
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Αποδεικτικά μέσα σε δίκη για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΕλΣυν Ολ. 1246/2014)345-345
2.Δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης (ΕλΣυν Ολ. 482/2014)345-346
3.Αναπροσαρμογή συντάξεων των στρατιωτικών σύμφωνη με ΕΣΔΑ και Σύνταγμα (ΕλΣυν Ολ. 4323/2013)347-349
4.Έλεγχος από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 506/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)349-351
5.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 4002/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)351-353
6.Αίτηση αναθεώρησης κατά οριστικών αποφάσεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν 16/2014 Τμ. V)353-354
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014)315-315
2.Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014)315-315
3.Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117/14.5.2014)315-315
4.Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014)315-315
5.Ν. 4265/2014 (ΦΕΚ Α΄ 132/10.6.2014)315-315
6.N. 4266/2014 (ΦΕΚ Α΄ 135/10.6.2014)315-315
7.N. 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014)315-315
8.N. 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014)315-315
9.N. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.6.2014)315-315
10.N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)315-315
11.N. 4271/2014 (ΦΕΚ Α΄ 144/28.6.2014)315-315
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής: μια πρώτη προσέγγιση355-366
2.Τα Συντάγματα των Ιονίων Νήσων (1800, 1803, 1817). Τρεις χαρακτηριστικές στιγμές της συνταγματικής μας ιστορίας367-377
3.Η ελληνική επιστήμη του αστικού δικαίου και η υποδοχή του συστήματος παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων378-393
4.Η φορολογία της ζακά εις το ισλάμ394-401
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Διαδικασία λύσης μίας δημόσιας σύμβασης, εάν χρονικά έχει παρέλθει η δυνατότητα παράτασης αυτής, και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει αδράνεια και των δύο μερών (Κυρίου του Έργου και Αναδόχου). Ποιες οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Αναθέτουσα Αρχή και πότε μπορεί να αναθέσει απευθείας το έργο στον επόμενο μειοδότη402-408
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Πέτρος Ι. Παραράς: Res Publica I. To Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους. Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση409-410
2.Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ευγ. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα (επιμ.): Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες. 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων411-416ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2014 \ Τεύχος 3-2014
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης