ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2012


ΝομολογίαΣελίδες
1.Το ύψος του τόκου υπερημερίας για οφειλές ΝΠΔΔ και το Σύνταγμα (ΣτΕ 2094/2011 Τμ. Α΄)19-20
2.Απαγόρευση μετατροπής φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ οποιασδήποτε κατηγορίας σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων (ΣτΕ Ολ. 1665/2011)21-34
3.Αντισυνταγματική η «έκτακτη εισφορά» του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΣτΕ 693/2011 Τμ. Β΄)35-49
4.Ευθύνη του Δημοσίου λόγω θανάτου κρατουμένου (ΤρΔΠρΛειβ 29/2011)50-59
5.Ευθύνη κράτους για ζημίες σε βάρος ιδιωτών λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης (ΔΕΕ C-379/10, 24.11.2011)60-67
6.Αναγνώριση των εγκλημάτων γενοκτονίας (Conseil constitutionnel, 2012−647 DC, 28.2.2012 «Νόμος για την καταπολέμηση της αμφισβήτησης της ύπαρξης γενοκτονιών αναγνωρισμένων από τον νόμο»)68-80
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στη δικανική σκέψη81-84
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Η νομική φύση του προσαρτηθέντος στον ν. 3845/2010 Μνημονίου και η συνταγματικότητα των ρυθμίσεών του (ΣτΕ Ολ. 668/2012)85-85
2.Συνταγματικότητα της αύξησης παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ Ολ. 601/2012)85-87
3.Μη νόμιμη η πρόβλεψη οικονομικού ανταλλάγματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ (ΣτΕ 469/2012 Τμ. Δ΄)87-89
4.Αναστολή εκτέλεσης υπουργικής απόφασης για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ ΕΑ 118/2012)89-90
5.Πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων (ΣτΕ ΠΕ 27/2012 Τμ. Ε΄)90-91
6.Αντισυνταγματική η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3021/2002 (ΣτΕ Ολ. 3470/2011)91-94
7.Συνταγματική η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση φαρμακείου (ΣτΕ 2531/2011 Τμ. Δ΄)95-97
8.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΣτΕ 2381/2011 Τμ. Ε΄)97-98
9.Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού μετά την κήρυξη του προηγούμενου ως άγονου (ΣτΕ 1186/2011 Τμ. Δ΄)98-99
10.Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση για μετάγγιση σε ασθενή μολυσμένου αίματος (ΔΠρΘεσ 2358/2010)99-99
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 4049/2012, Σύγχρονη αθλητική νομοθεσία2-17
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27.1.2012)18-18
2.Ν. 4037/2012 (ΦΕΚ Α΄ 10/30.1.2012) 18-18
3.N. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012)18-18
4.Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15/2.2.2012)18-18
5.Ν. 4040/2012 (ΦΕΚ Α΄ 22/13.2.2012)18-18
6.N. 4041/2012 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2012)18-18
7.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012)18-18
8.Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α΄ 25/13.2.2012)18-18
9.Ν. 4044/2012 (ΦΕΚ Α΄ 26/13.2.2012) 18-18
10.Ν. 4045/2012 (ΦΕΚ Α΄ 27/13.2.2012)18-18
11.Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)18-18
12.N. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2012)18-18
13.Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.2.2012)18-18
14.Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012)18-18
15.Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄ 36/23.2.2012)18-18
16.N. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40/29.2.2012)18-18
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Β΄ 693/2011, ΣτΕ ΣΤ΄ 1620/2011 και ΣτΕ Α΄ 2094/2011100-112
2.Η θέσπιση συλλογικών ένδικων βοηθημάτων στο πεδίο των διοικητικών διαφορών113-121
3.Δημοσιονομικές και συνταγματικές πτυχές της υπαγωγής των δανείων του κράτους σε αλλοδαπό δίκαιο122-138
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η συνταγματικότητα εξαιρέσεων τίτλων από το PSI139-144ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Στις σελίδες του ανά χείρας βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει πολλά δείγματα σπουδαίου πολιτικού λόγου. Ενός βιβλίου, που η ολοκλήρωσή του δεν θα είχε καταστεί εφικτή δίχως τη συμβολή 46 καθηγητών και άλλων επιστημόνων, οι οποίοι απέδωσαν στη γλώσσα μας τα κείμενα των εναρκτήριων προεδρικών προσφωνήσεων (συνοδεύοντάς τα συχνά με δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις).


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 1-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης