ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως alma mater του Δημοσίου Δικαίου386-390
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αρχή «ne bis in idem» και καταλογισμός δημοσίου υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 2492/2016)392-402
2.Η φοροαπαλλαγή θρησκευτικών ιδρυμάτων ως κρατική ενίσχυση (ΔΕΕ 27.6.2017 C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania κατά Ayuntamiento de Getafe)403-418
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη ηγεσίας υπό ίδρυση πολιτικού φορέα (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 126/2017)450-460
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (ΣτΕ Ολ. 2649/2017)419-432
2.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ πέραν των 26 μηνών (ΣτΕ Ολ. 2583/2017)433-435
3.Ακύρωση π.δ. περί χρήσεων και όρων δόμησης εντός και περιμετρικά του ορεινού όγκου του Υμητ-τού και δεσμευτικότητα απόφασης ΔΕΕ (ΣτΕ Ολ. 2355/2017)435-437
4.Θητεία και αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 2350/2017)437-439
5.Αρχή της ισότητας και μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (ΣτΕ 2252/2017 Τμ. Στ΄)439-441
6.Συνταγματικό το πρόστιμο που επιβάλλεται σε εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών (ΣτΕ 2151/2017 Τμ. Δ΄)441-443
7.Δεν επιτρέπεται η επαναφορά στην υπηρεσία παραιτηθέντων στρατιωτικών που πολιτεύονται, αλλά δεν εκλέγονται (ΣτΕ 2334/2017 Τμ. Γ΄)443-444
8.Νόμιμη η σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση αίτησης για την έκδοση πράξεων σχετικών με την προ-στασία και την ανάπλαση του Πεδίου Άρεως (ΣτΕ 2301/2017 Τμ. Ε΄)444-445
9.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (ΔΕφΑθ 4/2017)446-447
10.Απόστρατοι αξιωματικοί και συνδικαλιστικές ελευθερίες (ΔΠρΑθ 14456/2017)447-449
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4480/2017 (ΦΕΚ Α΄ 97/7.7.2017)391-391
2.N. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) 391-391
3.N. 4482/2017 (ΦΕΚ Α΄ 102/25.7.2017) 391-391
4.Π.Δ. 73/2017 (ΦΕΚ Α΄ 105/28.7.2017) 391-391
5.N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) 391-391
6.N. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) 391-391
7.Π.Δ. 81/2017 (ΦΕΚ Α΄ 113/4.8.2017391-391
8.N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) 391-391
9.N. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/7.8.2017391-391
10.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) 391-391
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ461-475
2.In house ανάθεση: νομολογιακή διάπλαση και νομοθετική αποτύπωση στη νέα οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις476-493
3.Ζητήματα απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης στο Άγιο Όρος494-498
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Ζητήματα μετακινήσεως Καθηγητών ΑΕΙ (άρθ. 16 παρ. 5 ν. 4009/2011) και χρονοδιάγραμμα των νομίμων αναγκαίων ενεργειών499-507
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις. Μία συ-γκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας508-508
2.Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution Xenophon Contiades - Alkmini Fotiadou (ed.)509-514
3.Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων. Θεμελίωση - Ερμηνεία - Προοπτικές515-520ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μαγουλάς Γιώργος: Κτηματολογικές εγγραφές - Β' έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 4-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης