ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως alma mater του Δημοσίου Δικαίου386-390
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αρχή «ne bis in idem» και καταλογισμός δημοσίου υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 2492/2016)392-402
2.Η φοροαπαλλαγή θρησκευτικών ιδρυμάτων ως κρατική ενίσχυση (ΔΕΕ 27.6.2017 C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania κατά Ayuntamiento de Getafe)403-418
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη ηγεσίας υπό ίδρυση πολιτικού φορέα (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 126/2017)450-460
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (ΣτΕ Ολ. 2649/2017)419-432
2.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ πέραν των 26 μηνών (ΣτΕ Ολ. 2583/2017)433-435
3.Ακύρωση π.δ. περί χρήσεων και όρων δόμησης εντός και περιμετρικά του ορεινού όγκου του Υμητ-τού και δεσμευτικότητα απόφασης ΔΕΕ (ΣτΕ Ολ. 2355/2017)435-437
4.Θητεία και αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 2350/2017)437-439
5.Αρχή της ισότητας και μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (ΣτΕ 2252/2017 Τμ. Στ΄)439-441
6.Συνταγματικό το πρόστιμο που επιβάλλεται σε εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών (ΣτΕ 2151/2017 Τμ. Δ΄)441-443
7.Δεν επιτρέπεται η επαναφορά στην υπηρεσία παραιτηθέντων στρατιωτικών που πολιτεύονται, αλλά δεν εκλέγονται (ΣτΕ 2334/2017 Τμ. Γ΄)443-444
8.Νόμιμη η σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση αίτησης για την έκδοση πράξεων σχετικών με την προ-στασία και την ανάπλαση του Πεδίου Άρεως (ΣτΕ 2301/2017 Τμ. Ε΄)444-445
9.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (ΔΕφΑθ 4/2017)446-447
10.Απόστρατοι αξιωματικοί και συνδικαλιστικές ελευθερίες (ΔΠρΑθ 14456/2017)447-449
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4480/2017 (ΦΕΚ Α΄ 97/7.7.2017)391-391
2.N. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) 391-391
3.N. 4482/2017 (ΦΕΚ Α΄ 102/25.7.2017) 391-391
4.Π.Δ. 73/2017 (ΦΕΚ Α΄ 105/28.7.2017) 391-391
5.N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) 391-391
6.N. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) 391-391
7.Π.Δ. 81/2017 (ΦΕΚ Α΄ 113/4.8.2017391-391
8.N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) 391-391
9.N. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/7.8.2017391-391
10.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) 391-391
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ461-475
2.In house ανάθεση: νομολογιακή διάπλαση και νομοθετική αποτύπωση στη νέα οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις476-493
3.Ζητήματα απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης στο Άγιο Όρος494-498
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Ζητήματα μετακινήσεως Καθηγητών ΑΕΙ (άρθ. 16 παρ. 5 ν. 4009/2011) και χρονοδιάγραμμα των νομίμων αναγκαίων ενεργειών499-507
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις. Μία συ-γκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας508-508
2.Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution Xenophon Contiades - Alkmini Fotiadou (ed.)509-514
3.Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων. Θεμελίωση - Ερμηνεία - Προοπτικές515-520ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Στις σελίδες του ανά χείρας βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει πολλά δείγματα σπουδαίου πολιτικού λόγου. Ενός βιβλίου, που η ολοκλήρωσή του δεν θα είχε καταστεί εφικτή δίχως τη συμβολή 46 καθηγητών και άλλων επιστημόνων, οι οποίοι απέδωσαν στη γλώσσα μας τα κείμενα των εναρκτήριων προεδρικών προσφωνήσεων (συνοδεύοντάς τα συχνά με δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις).


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 4-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης