ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2013


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης υπό το φως της νομολογίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου - Παρεμποδίζει η Καρλσρούη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;162-169
ΝομολογίαΣελίδες
1.Συνταγματικότητα απόλυτης απαγόρευσης καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ 4171/2012 Τμ. Δ΄)182-191
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο (ΣτΠ Πόρισμα147890/14818/2012/25.4.2012)224-231
2.Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): πανάκεια της παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης ή αναγκαιότητα των καιρών; ()232-249
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ Ολ. 1685/2013: Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009 (ΣτΕ Ολ. 1685/2013)192-194
2.ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής (ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄)194-199
3.ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄: Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος (ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄)200-201
4.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013: Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013)201-203
5. ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄: Έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής (ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄)203-205
6.ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄: Προηγούμενη ακρόαση επί απελάσεως αλλοδαπού (ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄)205-207
7.ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄: Κατάργηση δίκης και ιδιαίτερο έννομο συμφέρον αιτούντος για τη συνέχιση αυτής (ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄)207-208
8.ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο): Ασφαλιστικά μέτρα κατά πράξης επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης δημοσίου έργου (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο))208-209
9.ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄: Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου και επαγγελματική ελευθερία (ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄)209-213
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.ΕλΣυν Ολ. 3035/2012: Έλεγχος πράξεων πρόσληψης ναυαγοσωστών από Δήμο (ΕλΣυν Ολ. 3035/2012)214-216
2.ΕλΣυν Ολ. 3026/2012: Επανάσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου (ΕλΣυν Ολ. 3026/2012)216-217
3.ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης: Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη νομίμως συμμετέχουσα σε προγραμματική σύμβαση (ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)217-219
4.ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V: Αίτηση καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο και έννομο συμφέρον του Δημοσίου (ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V)220-221
5.ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII: Τμηματική καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής μελετητή και παραγραφή (ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII)221-223
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.N. 4155/2013 (άρθ. 64), Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων170-179
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4130/2013 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2013)180-180
2.N. 4131/2013 (ΦΕΚ Α΄ 58/7.3.2013)180-180
3.Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α΄ 59/7.3.2013)180-180
4.N. 4133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 61/7.3.2013)180-180
5.N. 4134/2013 (ΦΕΚ Α΄ 62/7.3.2013)180-180
6.Ν. 4135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.3.2013)180-180
7.Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α΄ 70/19.3.2013)180-180
8.Ν. 4137/2013 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.3.2013)180-180
9.Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013)180-180
10.Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)180-180
11.Π.Δ. 40/2013 (ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)180-180
12.Ν. 4140/2013 (ΦΕΚ Α΄ 78/1.4.2013)180-180
13.Π.Δ. 43/2013 (ΦΕΚ Α΄ 80/5.4.2013)180-180
14.Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013)180-180
15.Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.4.2013)180-180
16.Ν. 4143/2013 (ΦΕΚ Α΄ 85/15.4.2013)180-180
17.Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)180-180
18.Ν. 4145/2013 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.4.2013)180-180
19.Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013)181-181
20.Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013)181-181
21.Ν. 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄ 99/26.4.2013)181-181
22.Ν. 4149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 101/29.4.2013)181-181
23.Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29.4.2013)181-181
24.Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013)181-181
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.H σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης εν όψει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ250-259
2.Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και κρατική εποπτεία επί των πρυτανικών πράξεων διορισμού και παύσης των πανεπιστημιακών260-269
3.Xρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και πολιτικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα270-281
4.Κοινωνική δυσφορία και αναποτελεσματικές πολιτικές μετανάστευσης: ο κίνδυνος για τη δημοκρατία στην Ευρώπη282-285
5.«Για ένα ζωντανό Σύνταγμα»286-296ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου». ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου & Νίκος Κ. Παπαχρήστος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 2-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης