ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2016


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Τα όρια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων ΟΜΤ κατά την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας386-392
2.Το ήθος του δικαστή393-409
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και παράταση προθεσμίας παραγραφής για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων φορολογικής νομοθεσίας (ΣτΕ 1623/2016 Τμ. Β΄)412-414
2.Εξαίρεση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) (ΣτΕ Ολ. 1468/2016 )414-416
3.Νομιμότητα της απόφασης δικηγορικού συλλόγου περί αποχής των δικηγόρων (ΣτΕ Ολ. 1466/2016 )416-419
4.Φορολόγηση εισοδημάτων από εργασία εκτός Ελλάδας (ΣτΕ 1445/2016 Τμ. Β΄ )419-422
5.Επιβολή προστίμου εις βάρος Τράπεζας λόγω μη τήρησης του ορίου του δείκτη ρευστών διαθεσίμων, κατά παράβαση της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΣτΕ 669/2016 Τμ. Δ΄ )422-425
6.Δικαιολόγηση ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (αντικειμενικής), μέσω μερισμάτων από αλλοδαπή εταιρία χαρτοφυλακίου (ΣτΕ 452/2016 Τμ. Β΄ )425-426
7.Σύνταξη προγράμματος πλειστηριασμού κατασχεθέντων ακινήτων από τον Διευθυντή της οικείας ΔΟΥ (ΣτΕ 389/2016 Τμ. ΣΤ΄)426-428
8.Η έγκριση τεχνικής μελέτης ως έγκριση δόμησης για τη μεταλλευτική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων (ΣτΕ 219/2016 Τμ. Ε΄ )428-431
9.Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής σε δημόσια δασική έκταση (ΔΕφΑθ 984/2016 )431-433
10.Αρχή αναλογικότητας και πρόβλεψη προστίμου σε επιχείρηση για τη μη αναγραφή κάθε εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (ΔΠρΛαμ 293/2016 )433-436
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4406/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/26.7.2016) 410-411
2.N. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134/27.7.2016)410-411
3.N. 4408/2016 (ΦΕΚ Α΄ 135/27.7.2016) 410-411
4.N. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016) 410-411
5.Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/3.8.2016) 410-411
6.Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) 410-411
7.Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) 410-411
8.Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) 410-411
9.Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016) 410-411
10.Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016) 410-411
11.Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6.9.2016) 410-411
12.Ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α΄ 160/6.9.2016) 410-411
13.Ν. 4417/2016 (ΦΕΚ Α΄171/14.9.2016)410-411
14.Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174/20.9.2016)410-411
15.Ν. 4420/2016 (ΦΕΚ Α΄ 175/20.9.2016)410-411
16.Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ Α΄ 179/26.9.2016410-411
17.Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ Α΄ 181/27.9.2016)410-411
18.Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016) 410-411
19.Ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183/27.9.2016) 410-411
20.Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.9.2016)410-411
21.Ν. 4418/2016 (ΦΕΚ Α΄ 172/14.9.2016) 410-411
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η σχέση δικαιοσύνης και οικονομικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης437-445
2.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) υπό την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο θεσμός του ΓΕΔΔ και ο φορέας του, επ’ αφορμή των ΣτΕ 4643 - 4647/2015 (Τμ. Γ΄), και η νομιμότητα άσκησης Προσφυγής από τον ΓΕΔΔ κατά τελεσιδίκων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων μετά τη λήξη της θητείας του446-463
3.Η αρχή της αλληλεγγύης κατά το άρθ. 25 παρ. 4 Συντ.. Ερμηνευτικές οριοθετήσεις με βάση τη νομολογία της οικονομικής κρίσης464-477
4.Δικαστική ανεξαρτησία και αποδοχέςτων δικαστικών λειτουργών. Μία συγκριτική ανάλυση478-489
5.Πολιτική ελευθερία και φιλοσοφικός σχετικισμός. Παράλληλες θεωρητικές διαδρομές των Χανς Κέλσεν και Αλέξανδρου Σβώλου490-496ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Κονιδάρης Μ. Ιωάννης: Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου - Β' έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2016 \ Τεύχος 4-2016
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης