ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ και «Εθνική-Συνταγµατική» Ταυτότητα. Προς µία Νέα Συνύπαρξη242-252
2.Πέραν του ελέγχου νοµιµότητας: το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δικαστής ουσίας253-262
3.Η ελληνική εμπειρίατων σχέσεων Συντάγματος - Δικαίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης263-269
4.Υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατες εξελίξεις270-276
5.Ο δικαστικός έλεγχος των κυρώσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών277-285
6.Ο διάλογος των δικαστών υπό το πρίσµα του πολυγλωσσικού καθεστώτος του ΔEE286-291
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις προαγωγής στον βαθμό του Πρέσβεως (ΣτΕ 1609/2018 Τμ. Γ΄ )293-294
2.Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄)294-295
3.Προσφορότητα τρόπου κατάρτισης ΑΜΚΑ και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄)295-298
4.Οι συντελεστές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται βάσει όχι της χρήσης αλλά της έκτασης των χώρων (ΣτΕ 281/2018 Τμ. Β)298-300
5.Αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών (ΣτΕ Ολ. ΕΑ 199/2018)300-302
6.Δυνατή η απευθείας ανάθεση για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο ανάθεσης προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΕλΣυν Ολ. 716/2018)302-304
7.Συντάξιμη υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα, που εξήλθε από τη ρύθμιση (ΕλΣυν Ολ. 424/2018)304-307
8.Μη νόμιμη πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κηρυχθέντος ως ανυποτάκτου εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (ΔΠρΑθ 13722 /2018)307-309
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4537/2018 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.5.2018) 292-292
2.Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) 292-292
3.Π.Δ. 46/2018 (ΦΕΚ Α΄ 87/17.5.2018) 292-292
4.Ν. 4539/2018 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.5.2018)292-292
5.Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018) 292-292
6.N. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 292-292
7.Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄ 95/1.6.2018) 292-292
8.Ν. 4543/2018 (ΦΕΚ Α΄ 96/6.6.2018)292-292
9.Ν. 4544/2018 (ΦΕΚ Α΄ 97/6.6.208) 292-292
10.Ν. 4545/2018 (ΦΕΚ Α΄ 99/8.6.2018) 292-292
11.Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.6.2018)292-292
12.N. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.6.2018) 292-292
13.Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄ 103/13.6.2018) 292-292
14.Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) 292-292
15.Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) 292-292
16.Ν. 4550/2018 (ΦΕΚ Α΄ 108/20.6.2018) 292-292
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Κυβερνήσεις συνεργασίας και προγραµµατικές συµφωνίες στην Ελλάδα: σε αναζήτηση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της πολιτικής βιωσιµότητας των κυβερνήσεων συνεργασίας310-346
2.Ο λαός, η αντιπροσώπευση και η «ατοµική» δηµοκρατία347-369
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Πώς γράφεται το Σύνταγμα; Συνταγματικός σχεδιασμός και διαβουλευτική δημοκρατία370-371
2.Δήμος και αγορά. Το δημόσιο δίκαιο «αλλιώς», με το βλέμμα της οικονομικής ανάλυσης372-374
3.Soziale Grundrechte und europaische Finanzhilfe Anwendbarkeit, Gerichtsschutz, Legitimation375-376ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Επαγγελματική ελευθερία ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αντώνης Μανιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Διεύθυνση σειράς: Α. Μανιτάκης, Γ. Πάσχος, Κ. Μ. Σταμάτης. [Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας - τ. 19] Κόκοτα Βασιλική


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 3-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης