ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ και «Εθνική-Συνταγµατική» Ταυτότητα. Προς µία Νέα Συνύπαρξη242-252
2.Πέραν του ελέγχου νοµιµότητας: το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δικαστής ουσίας253-262
3.Η ελληνική εμπειρίατων σχέσεων Συντάγματος - Δικαίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης263-269
4.Υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατες εξελίξεις270-276
5.Ο δικαστικός έλεγχος των κυρώσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών277-285
6.Ο διάλογος των δικαστών υπό το πρίσµα του πολυγλωσσικού καθεστώτος του ΔEE286-291
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις προαγωγής στον βαθμό του Πρέσβεως (ΣτΕ 1609/2018 Τμ. Γ΄ )293-294
2.Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄)294-295
3.Προσφορότητα τρόπου κατάρτισης ΑΜΚΑ και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄)295-298
4.Οι συντελεστές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται βάσει όχι της χρήσης αλλά της έκτασης των χώρων (ΣτΕ 281/2018 Τμ. Β)298-300
5.Αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών (ΣτΕ Ολ. ΕΑ 199/2018)300-302
6.Δυνατή η απευθείας ανάθεση για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο ανάθεσης προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΕλΣυν Ολ. 716/2018)302-304
7.Συντάξιμη υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα, που εξήλθε από τη ρύθμιση (ΕλΣυν Ολ. 424/2018)304-307
8.Μη νόμιμη πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κηρυχθέντος ως ανυποτάκτου εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (ΔΠρΑθ 13722 /2018)307-309
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4537/2018 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.5.2018) 292-292
2.Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) 292-292
3.Π.Δ. 46/2018 (ΦΕΚ Α΄ 87/17.5.2018) 292-292
4.Ν. 4539/2018 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.5.2018)292-292
5.Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018) 292-292
6.N. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 292-292
7.Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄ 95/1.6.2018) 292-292
8.Ν. 4543/2018 (ΦΕΚ Α΄ 96/6.6.2018)292-292
9.Ν. 4544/2018 (ΦΕΚ Α΄ 97/6.6.208) 292-292
10.Ν. 4545/2018 (ΦΕΚ Α΄ 99/8.6.2018) 292-292
11.Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.6.2018)292-292
12.N. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.6.2018) 292-292
13.Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄ 103/13.6.2018) 292-292
14.Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) 292-292
15.Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) 292-292
16.Ν. 4550/2018 (ΦΕΚ Α΄ 108/20.6.2018) 292-292
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Κυβερνήσεις συνεργασίας και προγραµµατικές συµφωνίες στην Ελλάδα: σε αναζήτηση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της πολιτικής βιωσιµότητας των κυβερνήσεων συνεργασίας310-346
2.Ο λαός, η αντιπροσώπευση και η «ατοµική» δηµοκρατία347-369
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Πώς γράφεται το Σύνταγμα; Συνταγματικός σχεδιασμός και διαβουλευτική δημοκρατία370-371
2.Δήμος και αγορά. Το δημόσιο δίκαιο «αλλιώς», με το βλέμμα της οικονομικής ανάλυσης372-374
3.Soziale Grundrechte und europaische Finanzhilfe Anwendbarkeit, Gerichtsschutz, Legitimation375-376ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Θ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 3-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης