ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2009


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1. Μήπως oι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1784/2009274-299
2.H εσωτερική δημοκρατία στα πολιτικά κόμματα. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 590/2009300-316
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αίτηση ακύρωσης κατά ανυπόστατης κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 1102/2009 Τμ. B΄)328-330
2.Προσδιορισμός του επιτοκίου υπερημερίας σε οφειλές του Δημοσίου (ΣτΕ 1060/2009 Τμ. ΣΤ΄)331-333
3.Αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας και κοινοτικό δίκαιο (ΣτΕ ΕΑ 601/2009 )334-344
4.Η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού καθιστά τη σύμβαση διοικητική (ΣτΕ ΕΑ 33/2009 )345-350
5.Μοναστική ζωή και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΔΕφΤρίπολης 111/2009)351-355
6.Εκμετάλλευση φαρμακείου, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (ΔΕΚ 19.5.2009 C-171/07 και C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes και λοιπών (C-171/07) και Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) κατά Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales)356-365
7.Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στον κυβερνοχώρο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: K. U. κατά Φινλανδίας, Αίτηση υπ' αριθ.: 2872/02, Απόφαση: 2.12.2008)366-377
8.Καταπολέμηση της «πειρατείας» στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα (Conseil constitutionnel, 2009-580 DC, 10.06.2009 «Νόμος για την προώθηση της διάδοσης και προστασίας της δημιουργίας στο διαδίκτυο»)378-390
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η συνταγματικότητα της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές: κενά και αντιφάσεις στη νομολογία της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας391-398
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο) (ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο))403-403
2.ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄)400-400
3.ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄)399-400
4.ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄)400-401
5.ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄)400-400
6.ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄)401-401
7.ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄)401-402
8.ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄)401-401
9.ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄)402-402
10.ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄)402-403
11.ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄)403-403
12.ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄)403-404
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Οι διατάξεις για τη διάπραξη αδικημάτων από πρόσωπα με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους317-325
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3768/2009 (ΦΕΚ Α΄ 104/1.7.2009) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας...326-326
2.Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α΄ 94/19.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» 326-326
3.N. 3766/2009 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2009) «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» 326-326
4.Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2009) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία» 326-326
5.Π.Δ. 81/2009 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2009) «Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005...326-326
6.N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 326-326
7.Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄ 127/28.7.2009) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»327-327
8.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 5015968/2915/22.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 798/29.4.2009) «Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων...327-327
9.Ν. 3774/2009 (ΦΕΚ Α΄ 121/21.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» 327-327
10.Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» 327-327
11.Κ.Υ.Α. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Γ438/οικ.28317/2481/09/19.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 989/25.5.2009) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...327-327
12.Π.Δ. 86/2009 (ΦΕΚ Α΄ 114/16.7.2009) «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» 327-327
13.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΦΕΚ Β΄ 1079/4.6.2009) «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»327-327
14.Ν. 3771/2009 (ΦΕΚ Α΄ 111/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...327-327
15.Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009) «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» 327-327
16.Υ.Α. (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2/οικ.9180/28.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 852/7.5.2009) «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/655/17.5.2005)»327-327
17.Π.Δ. 99/2009 (ΦΕΚ Α΄ 125/27.7.2009) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας» 327-327
18.Υ.Α. (ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) 88202/25.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1286/30.6.2009) «Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ»327-327
19.Υ.Α. (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 80507/14.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1033/1.6.2009) «Διαδικασία και τεχνικές λεπτομέρειες για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας...327-327
20.Υ.Α. (ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) 68040/Δ6/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1254/25.6.2009) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»327-327
21.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 5017549/3273/29.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 860/7.5.2009) «Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης... 327-327
22.Ν. 3776/2009 (ΦΕΚ Α΄ 126/28.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση...327-327
23.Π.Δ. 65/2009 (ΦΕΚ Α΄ 88/9.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 326-326
24.N. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» 326-326
25.N. 3759/2009 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.5.2009) «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε...326-326
26.Ν. 3764/2009 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης» 326-326
27.Ν. 3770/2009 (ΦΕΚ Α΄ 110/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...326-327
28.Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α΄ 105/1.7.2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 326-326
29.Ν. 3761/2009 (ΦΕΚ Α΄ 74/15.5.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας...326-326
30.N. 3760/2009 (ΦΕΚ Α΄ 73/15.5.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία... 326-326
31.N. 3767/2009 (ΦΕΚ Α΄ 103/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ATHENA»...326-326
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αντιμετώπιση του «θύματος» εμπορίας ανθρώπων από τον εθνικό νομοθέτη. Σύντομη επισκόπηση του Ελληνικού δικαίου σε σχέση με τα δίκαια της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας405-416
2.Λιγότερο Κράτος δεν σημαίνει και συρρίκνωση της διοικητικής δικαιοσύνης: η αναβίωση των «διφυών» νομικών προσώπων417-422
3.Μορφές διοικητικού εποπτικού ελέγχου επί πράξεων ιδιωτικού δικαίου423-440ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης: Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 3-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης