ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σύνταγμα και εκλογικό σύστημα442-449
2.Φορολογικό απόρρητο και δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου υπό το πρίσμα του εθνικού και ενωσιακού νομοθέτη450-458
3.Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών οροθετικών εκδιδομένων ως μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας σε μία εθελοτυφλούσα κοινωνία459-469
4.Η ασφαλιστική εισφορά ως οικονομικό βάρος και η αναδρομική επιβολή της470-473
ΝομολογίαΣελίδες
1.Συνταγματική η επιβολή διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 2411/2012)475-491
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων σχετικών με ποινικές διώξεις ή καταδίκες χάριν της προστασίας του κοινωνικού συνόλου (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 128/2012)531-533
2.Δημοσίευση φωτογραφίας φυσικών προσώπων σε πολιτική αφίσα χωρίς τη συγκατάθεσή τους (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 117/2012)534-543
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Έλεγχος συνταγματικότητας του ΕΕΤΗΔΕ που εισπράττεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ (ΣτΕ Ολ. 1972/2012)492-501
2.Τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων κατά τον ν. 3843/2010 (ΣτΕ Ολ. 1971/2012)501-503
3.Χρήση ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων (ΣτΕ Ολ. 1970/2012)503-510
4.Κώλυμα εισόδου στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας (ΣτΕ Ολ. 1621/2012)510-511
5.Συνταγματικότητα της ρύθμισης για υποχρεωτική καταβολή του 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου επί άσκησης έφεσης (ΣτΕ Ολ. 1619/2012)511-513
6.Λόγοι δημοσίας τάξεως και διοικητική απέλαση αλλοδαπού (ΣτΕ 1315/2012 Τμ. Δ΄)513-514
7.Συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του «Μνημονίου» για περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών (ΣτΕ Ολ. 1283/2012)514-515
8.Μη ανεκτή συνταγματικά η επ’ αόριστον λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών χωρίς άδεια (ΣτΕ 1206/2012 Τμ. Δ΄)515-516
9.Παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (ΣτΕ 912/2012 Τμ. Γ΄)516-517
10.Αίτηση αναστολής κατά πράξης που θέτει υπάλληλο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ ΕΑ 448/2012)517-518
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Προστασία της ανθρώπινης αξίας και ευθύνη του υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 2318/2012)519-520
2.Υποχρέωση άσκησης παρεμπίπτοντος ελέγχου κατά τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα (ΕλΣυν Ολ. 1785/2012)520-521
3.Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας από Δήμο (ΕλΣυν 2/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)521-523
4.Σύμβαση για την υλοποίηση κοινοτικού προγράμματος προμήθειας, μεταφοράς και διανομής αγαθών (ΕλΣυν 3372/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)523-525
5.Έννοια συμβατικού ανταλλάγματος και ΦΠΑ (ΕλΣυν 1136/2012 Τμ. VI)525-527
6.Προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΕλΣυν 289/2012 Τμ. VI)527-529
7.Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας και προγραμματικές συμβάσεις (ΕλΣυν Πρ. 32/2012 Τμ. VII)529-530
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 95/2012 (ΦΕΚ Α΄ 153/24.7.2012)474-474
2.ΠΝΠ της 6.8.2012 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.8.2012)474-474
3.Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10.8.2012)474-474
4.N. 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012)474-474
5.Υ.Α. (Οικ.) 1158/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2148/16.7.2012)474-474
6.ΠΝΠ της 6.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 174/6.9.2012)474-474
7.ΠΝΠ της 7.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 175/7.9.2012)474-474
8.N. 4078/2012 (ΦΕΚ Α΄ 179/20.9.2012)474-474
9.N. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012)474-474
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ο κίνδυνος στο δίκαιο του περιβάλλοντος544-551
2.Η νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε χώρες της Ευρώπης552-572
3.Το άσυλο στην Ευρώπη της «μετανεωτερικής» εποχής: «ultimum refugium» ή «οχυρό απόρθητο» για τους πρόσφυγες του 21ου αιώνα; Προσεγγίζοντας τις πολιτικές ασύλου στην ΕΕ υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ (Μέρος B΄)573-592
4.Το συνταγματικό ζήτημα επιλογής νομικής βάσεως για την υιοθέτηση Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 593-600ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Διοικητικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος - 4η έκδοση Ενημερωμένη και συμπληρωμένη από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου Κόρσος Δημήτριος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 4-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης