ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2008


ΝομολογίαΣελίδες
1.Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο (ΣτΕ 391/2008 Τμ.Ε΄)184-188
2.Κριτήρια διατίμησης προϊόντων (ΣτΕ 366/2008 Τμ.Δ΄)189-195
3.Διαγωνισμοί προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εναρμονισμένα τεχνικά πρότυπα (ΣτΕ ΕΑ 113/2008)196-206
4.Το αναιτιολόγητο απορριπτικών αποφάσεων επί αιτήσεων πολιτογράφησης (ΣτΕ 1242/2007 Τμ. Δ΄)207-210
5.Αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης μετά την άσκηση προσφυγής (ΔΕφΤριπ 69/2007 (ως Συμβούλιο))211-214
6.Απαλλαγή φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας (ΤρΔΠρΘεσ 3234/2007)214-215
7.Πράξεις επιβολής προστίμου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (ΤρΔΠρΘεσ 2265/2007)216-217
8.Απόδειξη περιεχομένου απολεσθέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΤρΔΠρΚομ 282/2007 (μεταβατική έδρα Ξάνθης))218-220
9.Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξεως και έννομο συμφέρον (ΣτΕ 858/2008 Τμ. Γ΄)221-222
10.Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας (ΣτΕ 552/2008 Τμ.Ε΄)222-223
11.Ένταξη εκτός σχεδίου περιοχής της Κηφισιάς στην Α΄ ζώνη προστασίας του Πεντελικού Όρους (ΣτΕ Ολ. 548/2008 Τμ.Ε΄)224-225
12.Εκλογή Μητροπολιτών και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 409/2008)225-227
13.Προσωπική κράτηση για χρέη στο Δημόσιο και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 250/2008)228-229
14.Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και προστασία του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3610/2007 Τμ.Ε΄)229-230
15.Αίτηση θεραπείας αναδόχου έργου ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 121/2007)230-231
16.Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης του Δημοσίου για αποζημίωση κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΑθ 1078/2007 )231-232
17.Ομόφυλα ζευγάρια και ίση μεταχείριση στην εργασία (ΔΕΚ C-267/06 (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 1ης Απριλίου 2008, Tadao Maruko κατά Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen)246-253
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι κυρωτικοί νόμοι υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων233-245
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση στην απασχόληση (ΣτΠ Πόρισμα 16814.06.5 & 17997.06.4/1.10.2007)254-260
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3659/2008, (ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008), Επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια146-155
2.Ν. 3655/2008, (ΦΕΚ Α΄ 58/3.4.2008), Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης156-181
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3647/2008 (ΦΕΚ Α΄ 37/29.2.2008) «Διοίκηση και διαχείριση Βακουφίων της Μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».182-183
2.Ν. 3655/2008, (ΦΕΚ Α΄ 58/3.4.2008), Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις182-183
3.Ν. 3653/2008, (ΦΕΚ Α΄ 49/21.3.2008), Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις182-183
4.Ν. 3660/2008, (ΦΕΚ Α΄ 78/7.5.2008), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και λοιπές διατάξεις182-183
5.Ν. 3649/2008, (ΦΕΚ Α΄ 39/3.3.2008), Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις182-183
6.Ν. 3651/2008, (ΦΕΚ Α΄ 44/18.3.2008), Οδική βοήθεια οχημάτων182-183
7.Ν. 3648/2008, (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008), Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις182-183
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η κανονιστική μεταρρύθμιση: για μία Δημόσια Διοίκηση του 21ου αιώνα261-276
2.Η αρχή της καλής διοίκησης στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο277-292
3.Για την άσκηση της κυριαρχίας των κρατών-μελών διακρατικής ένωσης: περιορισμός ή μετασχηματισμός του παραδοσιακού δόγματος293-296ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μανωλεδάκης Ιωάννης: Δίκαιο & Ιδεολογία - Κριτικές σκέψεις


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 2-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης