ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2008


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο298-300
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αστική ευθύνη του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 301-304
2.Eρμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3659/2008. Προσωρινή δικαστική προστασία (άρθρα 200 επ.)305-309
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ιδιωτικά σχέδια ρυμοτομίας και πολεοδομικός σχεδιασμός (ΣτΕ 1828/2008 Τμ. Ε΄)312-317
2.Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 734/2008 )318-322
3.Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΣτΕ 682/2008 Τμ. Γ΄)323-325
4.Προσλήψεις σε ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΑΣΕΠ (ΣτΕ 3167/2007 Τμ. Γ΄)326-328
5.Νομιμοποίηση δαπανών των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 2400/2007)329-335
6.Εκπρόθεσμη ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 1190/2007 )336-339
7.Ανεπαρκής φοίτηση μαθητή και προηγούμενη ακρόαση (ΔΕφΘεσ 1115/2007)340-342
8.Η υποχρέωση της διοίκησης να παραλάβει την αίτηση του διοικουμένου (ΔΕφΘεσ 388/2007)343-345
9.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε πολυκατοικία (ΤρΔΠρΙωαν 559/2007)346-348
10.Χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και τροχαίο ατύχημα (ΤρΔΠρΚομ 264/2007 )349-351
11.Προϋποθέσεις απόδοσης του συνόλου της δαπάνης από το ΙΚΑ επί νοσηλείας ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο (ΤρΔΠρΙωαν 99/2007)352-354
12.Η ενιαία διαδικασία της απαλλοτριωτικής δίκης (ΕφΘεσ 449/2008)355-357
13.Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων (ΣτΕ Ολ. 603/2008)358-362
14.Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οικονομική ελευθερία (ΣτΕ Ολ. 252/2008)362-363
15.Συντάξεις Ταμείου Νομικών και ισότητα των φύλων (ΣτΕ Ολ. 3088/2007)363-364
16.Υπολογισμός δημοτικών τελών και αρχή της αναλογικότητας (ΔΕφΑθ 2587/2007 )364-368
17.Επιτροπή Ανταγωνισμού και διοικητική διαδικασία (ΔΕφΑθ 38/2007 (Προεδρ.))368-370
18.Μετακατοχικές κυβερνήσεις και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 2/1945 (Πρακτ.))436-447
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.H νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου371-389
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1. Π.Δ. 53/2008 (ΦΕΚ Α΄ 84/9.5.2008) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (EEL 261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών».310-311
2. Π.Δ. 52/2008 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.5.2008) «Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 141/1991 "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄ 58)"».310-311
3. Ν. 3663/2008 (ΦΕΚ Α΄ 99/28.5.2008) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».310-311
4.Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89/19.5.2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα ΕΠΕ, ΦΜΑ κ.λπ.)».310-311
5.ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΦΕΚ Α΄ 102/2.6.2008) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 27 Μαίου 2008 Ψηφίσματος της Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος"». 310-311
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι «εσωτερικές αναθέσεις» (in-house transactions - αναθέσεις) στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΚ390-398
2.Ρύθμιση και Δικαιώματα: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες τάσεις;399-410
3.Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας411-420
4.Oι «εξαιρετικοί λόγοι» άσκησης διοικητικής αρμοδιότητας [Με αφορμή τη διάταξη του άρθ. 17 παρ. 2 εδ. ΥΚ (Ν. 3528/2007)]421-428
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Αναλογικότητα και αναγνώριση ισοτιμίας ακαδημαϊκού (μεταπτυχιακού) τίτλου αποκτηθέντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης429-435ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Βαλτούδης Αναστάσιος: Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 3-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης