ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2008


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.H Jacqueline Dutheil de la Rochere απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο594-599
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το χαμένο πρόσωπο του φιλελευθερισμού (και η σημασία του στην κατανόηση μίας, όχι μόνο οικονομικής, κρίσης) 600-605
2.Το οικονομικό δίκαιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μία εισαγωγική θεώρηση606-619
3.Το χρηματοοικονομικό κραχ του 2007 - 2008. Κρίση της αγοράς επισφαλών δανείων ή κρίση του επισφαλούς ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών αγορών; 620-645
ΝομολογίαΣελίδες
1.Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατόπιν αθωωτικής κρίσης του ποινικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1251/2008 Τμ. Γ΄)648-651
2.Ζητήματα εκτελεστότητας πράξεων μεταβίβασης δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 1176/2008)652-654
3.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου (ΣτΕ 1013/2008 Τμ. Α΄)655-656
4.Τα όρια της απαγόρευσης προβολής νέων ισχυρισμών με το υπόμνημα (ΣτΕ 858/2008 Τμ. Ε΄)657-660
5.Απαγόρευση μονιμοποίησης των διδασκόντων σε ΑΕΙ δυνάμει του π.δ. 407/1980 (ΔΕφΘεσ 1260/2008)661-664
6.Ανέγερση σχολικών κτιρίων και πολεοδομική νομοθεσία (ΣτΕ 230/2008 Τμ. ΣΤ΄)665-666
7.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με υπουργική απόφαση (ΣτΕ 164/2008 Τμ. Ε΄ )666-668
8.Άσκηση αίτησης αναίρεσης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και προηγούμενη θετική γνώμη του ΝΣΚ (ΣτΕ Ολ. 53/2008 )668-670
9.Επαναδιορισμός παραιτηθέντων ή διαγραφέντων δικηγόρων (ΣτΕ 32/2008 Τμ.Γ΄)670-671
10.Μεταθέσεις δικηγόρων και αιτιολόγηση γνωμοδοτήσεων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων (ΣτΕ 8/2008 Τμ. Γ΄)671-672
11.Απασχόληση ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ υγειονομικών και υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη (ΣτΕ 2/2008 Τμ. Α΄)672-673
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Το ΔΕΚ ως απορρυθμιστής του εργατικού δικαίου. Με αφορμή τις αποφάσεις Viking και Laval674-693
2.Τα «τοξικά πτυχία» και το μετέωρο βήμα των ελληνικών πανεπιστημίων μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ για τα ΚΕΣ694-723
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216/23.10.2008)646-646
2.Ν. 3709/2008 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/14.10.2008)646-646
3.Ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 225/5.11.2008)646-646
4.Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση διαφάνειας κρατικού προϋ­πολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008)646-646
5.Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/8.10.2008)646-646
6.Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008)646-647
7.Ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231/5.11.2008)646-646
8.Ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιω­τικών ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 209/8.10.2008)646-646
9.Ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008)647-647
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi)724-732
2.Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη733-752
3.Ενδο-Κοινοτική επεξεργασία Δεδομένων Επιβατών (PNR): η πορεία προς μια, αναπόφευκτη, Απόφαση-Πλαίσιο753-760ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων Μεσσήνη Μαρία Γ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 5-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης