ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2008


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.H Jacqueline Dutheil de la Rochere απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο594-599
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το χαμένο πρόσωπο του φιλελευθερισμού (και η σημασία του στην κατανόηση μίας, όχι μόνο οικονομικής, κρίσης) 600-605
2.Το οικονομικό δίκαιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μία εισαγωγική θεώρηση606-619
3.Το χρηματοοικονομικό κραχ του 2007 - 2008. Κρίση της αγοράς επισφαλών δανείων ή κρίση του επισφαλούς ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών αγορών; 620-645
ΝομολογίαΣελίδες
1.Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατόπιν αθωωτικής κρίσης του ποινικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1251/2008 Τμ. Γ΄)648-651
2.Ζητήματα εκτελεστότητας πράξεων μεταβίβασης δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 1176/2008)652-654
3.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου (ΣτΕ 1013/2008 Τμ. Α΄)655-656
4.Τα όρια της απαγόρευσης προβολής νέων ισχυρισμών με το υπόμνημα (ΣτΕ 858/2008 Τμ. Ε΄)657-660
5.Απαγόρευση μονιμοποίησης των διδασκόντων σε ΑΕΙ δυνάμει του π.δ. 407/1980 (ΔΕφΘεσ 1260/2008)661-664
6.Ανέγερση σχολικών κτιρίων και πολεοδομική νομοθεσία (ΣτΕ 230/2008 Τμ. ΣΤ΄)665-666
7.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με υπουργική απόφαση (ΣτΕ 164/2008 Τμ. Ε΄ )666-668
8.Άσκηση αίτησης αναίρεσης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και προηγούμενη θετική γνώμη του ΝΣΚ (ΣτΕ Ολ. 53/2008 )668-670
9.Επαναδιορισμός παραιτηθέντων ή διαγραφέντων δικηγόρων (ΣτΕ 32/2008 Τμ.Γ΄)670-671
10.Μεταθέσεις δικηγόρων και αιτιολόγηση γνωμοδοτήσεων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων (ΣτΕ 8/2008 Τμ. Γ΄)671-672
11.Απασχόληση ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ υγειονομικών και υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη (ΣτΕ 2/2008 Τμ. Α΄)672-673
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Το ΔΕΚ ως απορρυθμιστής του εργατικού δικαίου. Με αφορμή τις αποφάσεις Viking και Laval674-693
2.Τα «τοξικά πτυχία» και το μετέωρο βήμα των ελληνικών πανεπιστημίων μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ για τα ΚΕΣ694-723
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216/23.10.2008)646-646
2.Ν. 3709/2008 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/14.10.2008)646-646
3.Ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 225/5.11.2008)646-646
4.Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση διαφάνειας κρατικού προϋ­πολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008)646-646
5.Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/8.10.2008)646-646
6.Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008)646-647
7.Ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231/5.11.2008)646-646
8.Ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιω­τικών ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 209/8.10.2008)646-646
9.Ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008)647-647
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi)724-732
2.Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη733-752
3.Ενδο-Κοινοτική επεξεργασία Δεδομένων Επιβατών (PNR): η πορεία προς μια, αναπόφευκτη, Απόφαση-Πλαίσιο753-760ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μανιτάκης Αντώνης: Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 5-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης