ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Βασίλειος Σκουρής απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο544-545
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Διοικητική Δικαιοσύνη & Σύνταγμα - Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της διοικητικής δικαιοσύνης 546-553
2.To σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα (σκέψεις με αφορμή τη διαδικασία νέας συνταγματικής αναθεώρησης) 554-559
ΝομολογίαΣελίδες
1.«Άδειες σκοπιμότητας» και Σύνταγμα (ΣτΕ 2194/2006 Τμ. Δ΄)575-583
2.H συνταγματικότητα της επιβολής ορίου εισοδήματος για τη χορήγηση επιδόματος τρίτου τέκνου (ΣτΕ 2036/2006 Τμ. Δ΄)584-588
3.Ποσοστώσεις κατά την είσοδο των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα και ισότητα των δύο φύλων (ΣτΕ 418/2006 Τμ. Γ΄ )589-594
4.Απόρρητο εθνικής ασφάλειας και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΣτΕ 4600/2005 Τμ. Δ΄ (7μελούς))595-602
5.Η ευθύνη του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας ως υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 1461/2006 )603-607
6.Επαγγελματικό ασυμβίβαστο βουλευτών και δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 33554/03, Απόφαση της 15.06.2006 )608-615
7.«Απαγόρευση παιγνίων» και κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΚ C-65/05, της 26.10.2006, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας )616-626
8.Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το ΠΕΚ (ΠΕΚ 21.9.2005 T-306, T-315, της 21.9.2005)627-638
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ελευθερία του λόγου και προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος (ΕΣΡ 467/10.10.2006)639-646
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3492/2006, (ΦΕΚ Α΄ 210/05-10-2006), Μια πρώτη προσέγγιση του νέου συστήματος ελέγχου των δημοσίων δαπανών560-569
2.Παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων570-573
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3492/2006 (ΦΕΚ Α/210/5.10.2006) «Σύστημα ελέγχου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κρατικού προϋπολογισμού».574-574
2.N. 3488/2006, (ΦΕΚ Α/191/11.09.2006), «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». 574-574
3.N. 3490/2006 (ΦΕΚ Α/206/2.10.2006) «Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία “Ποσειδών Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης ΑΕ” και άλλες διατάξεις».574-574
4.N. 3498/2006 (ΦΕΚ Α/230/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις»574-574
5.N. 3500/2006 (ΦΕΚ Α/232/24.10.2006) «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».574-574
6.N. 3491/2006 (ΦΕΚ Α/207/2.10.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υ.Π.Σ.Δ.Δ.Α.».574-574
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο647-657
2.Ιατρικό απόρρητο και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση 658-665
3.Το κοινοτικό δίκαιο έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας666-673ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δίκαιο Κτηματολογίου Νομοθεσία - Νομολογία Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιάννουλα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 5-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης