ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Χρίστος Γεραρής απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο4-6
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σχέση Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου7-9
2.Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Taking European Law Seriously10-11
3.H προοπτική του Συνταγματικού Δικαστηρίου11-12
4.Έλεγχος συμβατότητας του Κοινοτικού Δικαίου με την ΕΣΔΑ13-13
ΝομολογίαΣελίδες
1.Μισθολογική μεταχείριση των δικαστών - Ειδικό Δικαστήριο του άρθρ. 88 παρ. 2 Συντ. (Ειδικό Δικαστήριο άρθρ. 88 παρ. 2 Σ 1/2005)28-37
2.Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικών παροχών (ΕλΣυν 1505/2005 Ολ )38-42
3.Πρόσληψη στο Δημόσιο και ισότητα των δύο φύλων (ΣτΕ Ολ 1986/2005)43-49
4.Noμοθετική χωροθέτηση (ΣτΕ Ολ 1672/2005)50-55
5.Άσκηση δικηγορικού λειτουργήματος από αλλοδαπούς (ΣτΕ 204/2005)56-61
6.Προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών (ΔΕφΑθ 1423/2005 Τμ. 17ο)62-64
7.Προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΑΠ 583/2005 Τμ. Δ΄)65-67
8.Θρησκευτική ελευθερία (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Leyla Sahin, Αίτηση υπ' αριθμ.: 44774/98, Απόφαση της 10.11.2005)68-69
9.Ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ουράνιο Τόξο και λοιποί κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 74989/01, Απόφαση της: 20.10.2005)70-74
10.Προστασία περιβάλλοντος (ΔΕΚ C-320/03, της 15.11.2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας )74-77
11.Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας (ΔΕΚ C-458/03, της 13.10.2005, Parking Brixen )77-81
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Διακοπή λειτουργίας Ρ/Σ - Yπόθεση ΒΕST FM (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 435/01.11.2005)82-86
2.Εποπτεία αγοράς τηλεπικοινωνιών - Φορητότητα αριθμού (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 353/248/2005)87-96
3.Ρύθμιση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (ΑΠΔΠΧ 58/2005)97-100
4.Διαφάνεια - Δημοσιότητα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής 2395/2003/GG)101-109
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.N. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/2005), Ρύθμιση της αγοράς υπηρεσιών γενικού συμφέροντος14-21
2.Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄ 225/12.9.2005) To Δημόσιο ως διάδικος στην πολιτική δίκη21-23
3.Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) Δικαιώματα αλλοδαπών24-26
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13/3.2.2006) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 27-27
2.Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279, 10.11.2005) Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 27-27
3. Ν. 3434/2006 (ΦΕΚ Α΄21/7.2.2006) «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων»27-27
4.Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»27-27
5.Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». 27-27
6.Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α 304/13.12.2005) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των Βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων»27-27
7.Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/27.12.2005) «Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου»27-27
8.Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232/22.9.2005) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» 27-27
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση στον 21ο αιώνα110-115
2.Η δικαστική προστασία κατά παραλείψεων της διοίκησης σε περιβαλλοντικές διαφορές116-122
3.Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές σήμερα123-132ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Νομικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Νομικής: Πρώτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 1-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης