ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το κράτος και το δίκαιο που το διέπει. Μερικές σκέψεις, χρήσιμες σε ταραγμένους καιρούς626-631
2.«Ομιλήματα» για τις «Ώρες» του Πανεπιστημίου (ή ο λόγος για δικαιοσύνη, ευνομία και ειρήνη στα ΑΕΙ)632-638
3.Tο δημοψήφισμα και η συνταγματική ακαταστασία μας. Tι πρέπει να γίνει;639-641
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ευνοϊκό επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές του ΟΛΠ ΑΕ και ΕΣΔΑ (ΑΠ Ολ. (πλήρης) 5/2011)644-648
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 4/2011)672-706
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας αν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του οικοπέδου (ΣτΕ 1174/2011 Τμ. Ε΄)649-650
2.Συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας των ιδιωτών φαρμακοποιών από την κατά προτεραιότητα διάθεση συγκεκριμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 1014/2011 Τμ. Δ΄)650-652
3.Επώνυμο και αλλαγή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους (ΣτΕ 962/2011 Τμ. Δ΄)652-654
4.Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων και ΔΟΑΤΑΠ (ν. 3328/2005), (ΣτΕ 856/2011 Τμ. Γ΄)654-655
5.Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ Ολ. 414/2011)655-657
6.Φορολογικός έλεγχος και ΦΠΑ (ΣτΕ 68/2011 Τμ. Β΄)657-661
7.Δεδικασμένο και άσκηση αναίρεσης από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ κατά τελεσίδικης απόφασης (ΣτΕ 12/2011 Τμ. Α΄)661-662
8.Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αρρένων ενήλικων τέκνων θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου (ΕλΣυν Ολ. 849/2011)662-663
9.Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 723/2011 Τμ. VII)663-664
10.ΟΠΑΠ ΑΕ και διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΠ Ολ. 7/2011)664-671
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4005/2011 (ΦΕΚ Α΄ 191/6.9.2011)642-642
2.Ν. 4006/2011 (ΦΕΚ Α΄ 192/6.9.2011) 642-642
3.Ν. 4007/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/6.9.2011) 642-642
4.Ν. 4008/2011 (ΦΕΚ Α΄ 194/6.9.2011)642-642
5.N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)642-642
6.Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198/9.9.2011) 642-642
7.Ν. 4010/2011 (ΦΕΚ Α΄ 199/13.9.2011) 642-642
8.N. 4011/2011 (ΦΕΚ Α΄ 200/13.9.2011)642-642
9.Ν. 4012/2011 (ΦΕΚ Α΄ 201/13.9.2011) 642-642
10.N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) 642-642
11.N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) 643-643
12.N. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011)643-643
13.N. 4016/2011 (ΦΕΚ Α΄ 211/23.9.2011)643-643
14.N. 4017/2011 (ΦΕΚ Α΄ 212/23.9.2011) 643-643
15.Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α΄ 213/29.9.2011)643-643
16.N. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215/30.9.2011)643-643
17.N. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216/30.9.2011)643-643
18.Ν. 4020/2011 (ΦΕΚ Α΄ 217/30.9.2011)643-643
19.N. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) 643-643
20.Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/3.10.2011) 643-643
21.N. 4023/2011 (ΦΕΚ Α΄ 220/24.10.2011) 643-643
22.Π.Δ. 94/2011 (ΦΕΚ Α΄ 225/27.10.2011) 643-643
23.N. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011)643-643
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η νομική φύση και η δυνατότητα δικαστικής προσβολής των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Η πρόσφατη αναβίωση ενός παλαιού ζητήματος707-715
2.Περί της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης Η «ταχεία» δίκη ως «δίκαιη» δίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου716-728
3.Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011729-752
4.Το έννομο συμφέρον δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων για την προσβολή πράξεων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ενδοδιοικητικού και δικαστικού τους ελέγχου753-760ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας - Συνήγορος του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή)


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 5-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης