ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2015


Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Τα ειδικά µισθολόγια στο Συµβούλιο της Επικρατείας: µία νέα φάση ή –περισσότερες από µία– αντιφάσεις στη σχετική µε την οικονοµική κρίση νοµολογία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου; Σκέψεις µε αφορµή τις αποφάσεις (Ολ.) 2192/2014* και 4741/2014**275-295
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του προκηρυχθέντος δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 (ΣτΕ Ολ. 2787/2015)296-296
2.Νόµιµη η κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών και θυρίδων για µη απόδοση ΦΠΑ (ΣτΕ 2297/2015 Τμ. Β΄)296-298
3.Συνταγµατικώς ανεκτές οι διατάξεις του ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόµηση (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)299-306
4.Συνταγµατικότητα και διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της επιβολής πολλαπλού τέλους κατά τον Τελωνειακό Κώδικα (ΣτΕ Ολ. 1741/2015)306-311
5.Αναγκαστική κατάσχεση ταµειακών διαθεσίµων ΔΟΥ από ιδιώτη για µη συµµόρφωση του Δηµοσίου (ΣτΕ 819/2015 Τμ. ΣΤ΄)311-313
6.Συνταγµατικό το 65ο έτος ως όριο υποχρεωτικής εξόδου για όλους τους διπλωµατικούς υπαλλή-λους (ΔΕφΑθ 541/2015)313-315
7.Έκδοση Διαταγής Πληρωµής κατά Δήµου λόγω σύµβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών (ΕιρΡοδ ΔιατΠληρ 300/2015)315-316
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015) 274-274
2.Π.Δ. 35/2015 (ΦΕΚ Α΄ 56/11.6.2015) 274-274
3.N. 4330/2015 (ΦΕΚ Α΄ 59/16.6.2015) 274-274
4.Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.6.2015)274-274
5.Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄ 63/28.6.2015)274-274
6.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 64/28.6.2015)274-274
7.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015)274-274
8.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)274-274
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η προτεραιότητα εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγµατος, η εναρµονισµένη µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνεία του Συντάγµατος και η τεχνική της αναλογικότητας (µε αφορµή το τέλος του «Βασικού Μετόχου»)317-335
2.Η αντιµετώπιση της διαφθοράς στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων*336-350
3.Κατανομή αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: νομική φύση, όρια, διοικητικός έλεγχος351-361
4.Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων της διοίκησης: μια εναλλακτική πρόταση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης362-376
5.Η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση ως λόγος δημοσίου συμφέροντος και η προστασία των προσωπικών δεδομένων: «ηλεκτρονικό» δικαίωμα πρόσβασης και «document tracing»377-384
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Ιωάννης Συµεωνίδης: Η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων στην εποχή των Μνηµονίων 385-390
2.Άννα Τσιφτσόγλου: Δηµόσια ασφάλεια και ιδιωτικότητα391-392ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης Συνεργασίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων. Σύμφωνα με το διεθνές, το ευρωπαϊκό ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο Κίτσος Ιωάννης Δ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 3-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης