ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Αρχές Συνταγματικού Σχεδιασμού. Σκέψεις με αφορμή τον διάλογο για την αναθεώρηση266-279
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Εκλογικά συστήματα και νομολογία του ΑΕΔ281-303
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματική η ΚΥΑ επί θεμάτων χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου λόγω αναρμοδιότητας του εκδοθέντος οργάνου (ΣτΕ Ολ. 1804/2017)304-306
2.Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο (ΣτΕ 1755/2017 Τμ. Γ΄ )306-308
3.Εγγραφή μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδας στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων (ΣτΕ 1753/2017 Τμ. Γ΄)308-310
4.Αρχή της ασφάλειας δικαίου και παράταση διά νόμου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 1738/2017)310-312
5.Εύλογη διάρκεια δίκης και επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (ΣτΕ 502/2017 Τμ. Β΄ (Μονομελές))312-313
6.Χρόνος ανάκλησης φορολογικής δήλωσης και παραγραφής σχετικών αξιώσεων (ΣτΕ 425/2017 Τμ. Β΄ )313-314
7.Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία (ΣτΕ 424/2017 Τμ. Β΄ )314-316
8.Μη υποκείμενη στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης η δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 των δικαστικών λειτουργών (ΣτΕ 295/2017 Τμ. Β΄ )316-317
9.Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης (ΣτΕ 141/2017 Τμ. Γ΄ )317-319
10.Υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να προβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του (ΣτΕ 39/2017 Τμ. Β΄ )319-320
11.Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάταξης εκπαιδευτικών (ΔΕφΑθ 1745/2017)320-321
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) 280-280
2.Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) 280-280
3.Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017)280-280
4.Ν. 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/8.5.2017) 280-280
5.Ν. 4471/2017 (ΦΕΚ Α΄ 67/15.5.2017) 280-280
6.Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) 280-280
7.Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.5.2017) 280-280
8.Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017) 280-280
9.Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) 280-280
10.Ν. 4476/2017 (ΦΕΚ Α΄ 85/14.6.2017280-280
11.Ν. 4477/2017 (ΦΕΚ Α΄ 86/14.6.2017)280-280
12.Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017)280-280
13.Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94/29.6.2017) 280-280
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες. Συνταγματικές προβληματικές322-331
2.Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Βρετανίας332-348
3.Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του Κράτους349-359
4.Ο αδύναμος κυβερνητικός συντονισμόςως απόρροια των πληθωρικών Kυβερνήσεων και του κατακερματισμένου κέντρου διακυβέρνησης360-369
5.Η αγωγή ως ένδικο βοήθημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο370-384ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 3-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης