ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Αρχές Συνταγματικού Σχεδιασμού. Σκέψεις με αφορμή τον διάλογο για την αναθεώρηση266-279
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Εκλογικά συστήματα και νομολογία του ΑΕΔ281-303
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματική η ΚΥΑ επί θεμάτων χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου λόγω αναρμοδιότητας του εκδοθέντος οργάνου (ΣτΕ Ολ. 1804/2017)304-306
2.Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο (ΣτΕ 1755/2017 Τμ. Γ΄ )306-308
3.Εγγραφή μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδας στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων (ΣτΕ 1753/2017 Τμ. Γ΄)308-310
4.Αρχή της ασφάλειας δικαίου και παράταση διά νόμου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 1738/2017)310-312
5.Εύλογη διάρκεια δίκης και επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (ΣτΕ 502/2017 Τμ. Β΄ (Μονομελές))312-313
6.Χρόνος ανάκλησης φορολογικής δήλωσης και παραγραφής σχετικών αξιώσεων (ΣτΕ 425/2017 Τμ. Β΄ )313-314
7.Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία (ΣτΕ 424/2017 Τμ. Β΄ )314-316
8.Μη υποκείμενη στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης η δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 των δικαστικών λειτουργών (ΣτΕ 295/2017 Τμ. Β΄ )316-317
9.Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης (ΣτΕ 141/2017 Τμ. Γ΄ )317-319
10.Υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να προβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του (ΣτΕ 39/2017 Τμ. Β΄ )319-320
11.Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάταξης εκπαιδευτικών (ΔΕφΑθ 1745/2017)320-321
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) 280-280
2.Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) 280-280
3.Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017)280-280
4.Ν. 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/8.5.2017) 280-280
5.Ν. 4471/2017 (ΦΕΚ Α΄ 67/15.5.2017) 280-280
6.Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) 280-280
7.Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.5.2017) 280-280
8.Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017) 280-280
9.Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) 280-280
10.Ν. 4476/2017 (ΦΕΚ Α΄ 85/14.6.2017280-280
11.Ν. 4477/2017 (ΦΕΚ Α΄ 86/14.6.2017)280-280
12.Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017)280-280
13.Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94/29.6.2017) 280-280
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες. Συνταγματικές προβληματικές322-331
2.Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Βρετανίας332-348
3.Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του Κράτους349-359
4.Ο αδύναμος κυβερνητικός συντονισμόςως απόρροια των πληθωρικών Kυβερνήσεων και του κατακερματισμένου κέντρου διακυβέρνησης360-369
5.Η αγωγή ως ένδικο βοήθημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο370-384ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συμεωνίδης Λ. Ιωάννης, Τάχος Α.: Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ - Γ έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 3-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης