ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2015


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Συνέντευξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή150-152
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Laudatio του κ. Xρίστου Γ. Γεραρή2-5
2.Αποτελεσματική διοικητική δικαιοσύνη: βήματα ή άλματα6-14
3.Η κρίση της οικονομίας και η κρίση του δικαστή15-25
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 4741/2014)26-34
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1. Συνταγματικός ο νόμος-πλαίσιο 4009/2011 για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (ΣτΕ Ολ. 519/2015)35-41
2.Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής (ΣτΕ Ολ. 518/2015)41-45
3.Συνταγματικός ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΦΑΠ βάσει των άρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010 (ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄)45-47
4.Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών, καθώς και όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 17/2015 )47-55
5.Συνταγματική η κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και η θέση των υπαλλήλων της σε διαθεσιμότητα κατά το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (ΣτΕ Ολ. 16/2015 )55-61
6.Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 4602/2014 )61-63
7.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)63-64
8.Ελληνική ιθαγένεια και πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές (ΣτΕ Ολ. 3317/2014 )64-65
9.Η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 π.δ. 18/1989 «συνέχιση» της δίκης και η εντός ορισμένης προθεσμίας κατάθεση δικογράφου (ΣτΕ Ολ. 3175/2014)65-66
10.Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης πώλησης μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΠΕΔ ΑΕ και έννομο συμ-φέρον (ΣτΕ Ολ. 2188/2014)66-67
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Προθεσμίες διεκπεραίωσης από τη διοίκηση των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕλΣυν Ολ. 3403/2014)68-70
2.Αντισυνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου για την άσκηση έφεσης σε υπο-θέσεις καταλογισμού (ΕλΣυν Ολ. 2253/2014)70-71
3.Μη αναιρεσιβαλλόμενες οι αποφάσεις του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης, ως μη εκδι-δόμενες κατά την άσκηση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας (ΕλΣυν Ολ. 2237/2014)71-73
4.Εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου η σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο τη δημόσια επιχείρηση ΔΕΠΑ ΑΕ ως μοναδικό διανομέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα (ΕλΣυν 2038/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)73-75
5.Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αποκλεισμός διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης (ΕλΣυν 1540/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)75-77
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Και πάλι: η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο κατά την Οδηγία 2013/36/ΕΚ78-93
2.Η επίκληση της νομολογίας στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομική επιστήμη γενικότερα94-106
3.Ακούσια πατρότητα107-120
4.Το φαινόμενο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και το ζήτημα των αγνοουμένων της Κύπρου121-127
5.Ειδικές μορφές κοινοβουλευτικού έλεγχου της κυβέρνησης: εξεταστικές και «προανακριτικές» επιτροπές128-138
6.Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας (Α.Υ.Ε.) και ο Ελεγκτής Νομιμότητας (Ε.Ν.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)139-149ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Επαγγελματική ελευθερία ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αντώνης Μανιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Διεύθυνση σειράς: Α. Μανιτάκης, Γ. Πάσχος, Κ. Μ. Σταμάτης. [Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας - τ. 19] Κόκοτα Βασιλική


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 1-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης