ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Sabino Cassese απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο2-4
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σκέψεις με αφορμή το νέο βιβλίο του Καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου5-6
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αίτηση Ακύρωσης κατά αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων (ΣτΕ Ολ 189/2007)8-13
2.Άσκηση πολιτικού δικαιώματος και αποτελεσματική δικαστική προστασία (ΣτΕ 2905/2006 Τμ. Δ΄)14-20
3.Βουλευτική ασυλία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας, Απόφαση της 16.11.2006, Aίτηση υπ' αριθμ.: 11801/04)21-30
4.Η ευθύνη των κρατών-μελών απέναντι στους ιδιώτες για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίουs (ΔΕΚ C-278/05, της 25.1.2007, Carol Marilyn Robins e.a. κατά Secretary of State for Work and Pensions )31-35
5.Φορολογική μεταχείριση εργαζομένων και διακρίσεις λόγω ιθαγένειας (ΔΕΚ C-332/05, της 18.1.2007, Aldo Celozzi κατά Innungskrankenkasse Baden-Wurttemberg )35-39
6.Ελευθερία του τύπου και απόρρητο των πηγών πληροφόρησης (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 538/06 της 27ης Φεβρουαρίου 2007)40-48
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.H εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου στην πρόσφατη νομολογία του Conseil d’Etat 49-64
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ραδιοτηλεοπτική κριτική σε πολιτικά πρόσωπα (ΕΣΡ 51/30.1.2007)65-76
2.Προστασία προσωπικών δεδομένων παρανόμως απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης (ΑΠΔΠΧ 6/2007)77-82
3.Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (ΣτΠ 15192/05/10.10.2006)83-91
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α/40/23.2.2007) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή διαθεσίμου χρόνου στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»7-7
2.Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.2.2007) «Κύρωση Κώδικα κατάστασης δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 7-7
3.Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α/50/2.3.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»7-7
4.Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α/68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»7-7
5.Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α/42/23.2.2007), «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»7-7
6.Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α/69/20.3.2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»7-7
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Βουλευτικές εκλογές 2000 και 2004: Προς εξομάλυνση των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κομμάτων 92-98
2.O προσδιορισμός των κατευθύνσεων της οικονομικής δραστηριότητας99-111
3.Συγκριτική επισκόπηση της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία112-123
4.Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου124-128ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου - Δ' έκδοση - Τεύχος πρώτο. Παπαγρηγορίου Βλάσιος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 1-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης