ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2015


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το Σύνταγμα μεταξύ διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η ιεραρχία της έννομης τάξης154-156
2.Πολιτικά κόμματα και Δημοκρατία. Στοιχεία για μια επανερμηνεία του άρθρου 29 § 1 Συντ.157-172
3.Μία νέα διάσταση της υπέρβασης του ευλόγου χρόνου της δίκης173-177
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια (ΣτΕ Ολ. 959/2015)179-187
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Προϋποθέσεις νόμιμης εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣτΕ 1466/2015 Τμ. Γ΄)188-188
2.Άρθρο 16 του Συντάγματος και μετεγγραφές φοιτητών με οικονομικά κριτήρια (ΣτΕ Ολ. 1251/2015)188-191
3.Πραγματικές δαπάνες φορολογούμενου και υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών (ΣτΕ 772/2015 Τμ. Β)191-194
4.Εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ και η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους (ΣτΕ 646/2015 Τμ. Ε΄)194-198
5.Επείγων χαρακτήρας της αναστολής του απορρήτου των καταθέσεων και λοιπών μέτρων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣτΕ 399/2015 Τμ. Β΄)198-201
6.Υποχρέωση περί καταβολής πλήρους παραβόλου μη αντιβαίνουσα σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ, (ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄)201-202
7.Σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ (ΣτΕ 108/2015 )202-203
8.Ακύρωση πράξης τοποθέτησης παρεμβαινόντων Προϊσταμένων και επανατοποθέτηση αιτούσας στην υπηρεσία (ΣτΕ Ολ. 4613/2014)203-204
9.Περαιτέρω αξιοποίηση του όλου ή μέρους σημαντικού υπολοίπου δομήσιμης επιφάνειας σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές (ΔΕφΘεσ 5/2015)204-209
10.Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με εξαγορά και παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από το εφάπαξ βοήθημα (ΔΠρΑθ 6432/2014)209-211
11.Προθεσμία άσκησης εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε4515/2014)212-212
12.Προϋποθέσεις παραδεκτού εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε3307/2014)212-213
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015)178-178
2.N. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015)178-178
3.Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015)178-178
4.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 41/20.4.2015)178-178
5.Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)178-178
6.Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄ 43/27.4.2015)178-178
7.N. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44/29.4.2015)178-178
8.N. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015)178-178
9.N. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄ 49/13.5.2015)178-178
10.10. Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.5.2015)178-178
11.Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.5.2015)178-178
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Διοικητικό δίκαιο πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης214-225
2.Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Quare siletis juristae in munere vestro?226-235
3.Η μεταβλητότητα και η προοπτική της σχέσης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στο πεδίο της ΕΕ236-245
4.Οι αλυσιτελείς αιτήσεις ακυρώσεως στη νομολογία του ΣτΕ246-257
5.Ο ρόλος των παλαιφάτων ορθοδόξων πατριαρχείων εις τον ισλαμικόν κόσμον258-261
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος. Η προσαρμογή του συνταγματικού κειμένου στις με-ταβαλλόμενες συνθήκες262-268
2.Βιοηθικοί Προβληματισμοί269-272ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Αλεξίου Νάγια, Αναστασόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης: Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 2-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης