ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Εθνικό Σύνταγμα και εθνική κυριαρχία υπό συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης – Το πρόβλημα ήταν και παραμένει πολιτικό και όχι συνταγματικό2-10
2.Σύνταγμα και Δημοσιονομικοί Κανόνες: μια δύσκολη σχέση11-20
3.Το ζήτημα της νομικής φύσης του «Μνημονίου» και οι συνέπειές του21-36
ΝομολογίαΣελίδες
1.Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, συμμετοχή αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και Σύνταγμα (ΣτΕ 350/2011 Τμ. Δ΄)64-91
2.Λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια και αρχή του κράτους δικαίου (ΣτΕ Ολ. 3578/2010)92-100
3.Η «κρυφή κάμερα», το δικαίωμα στην εικόνα και η ιδιωτικότητα δημοσίων προσώπων (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)101-112
4.Η ψήφος των Απόδημων Ελλήνων στο ΕΔΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σιταρόπουλος κ.ά. κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 42202/07, Απόφαση: 8.7.2010)113-118
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)119-120
2.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)120-120
3.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )120-122
4.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)122-123
5.Δημόσιες συμβάσεις και ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, (ΕλΣυν 2845/2010 Τμ. VI)123-124
6.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)124-125
7.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)125-126
8.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)126-126
9.Απαλλοτριώσεις και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 10167/2010)126-128
10.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)128-128
11.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)128-129
12.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)129-131
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Σχέδιο Νόμου «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»37-46
2.Ν. 3917/2010, (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011), Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων47-62
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010) 63-63
2.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) 63-63
3.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010) 63-63
4.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010) 63-63
5.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010) 63-63
6.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2011) 63-63
7.Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.1.2011) 63-63
8.Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/1.2.2011) 63-63
9.Ν. 3909/2011 (ΦΕΚ Α΄ 10/8.2.2011) 63-63
10.N. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11/8.2.2011) 63-63
11.N. 3911/2011 (ΦΕΚ Α΄ 12/8.2.2011) 63-63
12.Π.Δ. 7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.2.2011) 63-63
13.Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.2.2011)63-63
14.Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17.2.2011) 63-63
15.Ν. 3914/2011 (ΦΕΚ Α΄ 19/17.2.2011)63-63
16.N. 3915/2011 (ΦΕΚ Α΄ 20/17.2.2011) 63-63
17.Ν. 3916/2011 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2011) 63-63
18.Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011)63-63
19.Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄ 24/21.2.2011) 63-63
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ο Δ. Θ. Τσάτσος ως ευρωπαίος επιστήμονας και πολιτικός132-137
2.Η εφαρμοσιμότητα των συνταγματικών διατάξεων που περιέχουν ανενεργές επιφυλάξεις υπέρ του νόμου. Μερικές σκέψεις για την κανονιστική δύναμη του Συντάγματος με αφορμή τις αποφάσεις Λυκουρέζος και Σιταρόπουλος του ΕΔΔΑ138-156
3.Οι πρόσφατες δικονομικές εξελίξεις στο ΕΔΔΑ μετά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου 14 την 1η Ιουνίου 2010156-163
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Συμβατότητα του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιλεκτικότητα «ασύμμετρων» φορολογικών μέτρων και νόθευση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών164-176ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 1-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης