ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2013


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Tο νόημα της 25ης Mαρτίου2-5
ΝομολογίαΣελίδες
1.Υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε δηλώσεις που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 386/2012)8-16
2.Η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του (ΔΕΕ 19.12.2012 C-363/11)17-33
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Tο δικαίωμα πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη: οι αμφιταλαντεύσεις της πιο πρόσφατης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και η σοβαρή συρρίκνωση ενός θεμελιώδους δικαιώματος Υπό την οπτική των δαπανημάτων της διοικητικής δίκης34-67
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου (ΑΕΔ 25/2012)68-71
2.Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ (ΣτΕ 1032/2013 Τμ. Δ)72-73
3.Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο η νομοθεσία για τη λειτουργία των Κολλεγίων (ΣτΕ Ολ. 691/2013)73-75
4.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3838/2010 για την απονομή ιθαγένειας και το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» των αλλοδαπών (ΣτΕ Ολ. 460/2013)75-83
5.Συνταγματικές οι συνενώσεις - καταργήσεις Δήμων κατά τον ν. 3852/2010 (ΣτΕ Ολ. 40/2013)83-86
6.Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ ΠΕ 38/2013 Τμ. Ε΄)86-87
7.Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ ΕΑ 35/2013)87-87
8.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 4447/2012)88-88
9.Έγκριση λειτουργίας ευκτήριου οίκου Μαρτύρων του Ιεχωβά (ΣτΕ Ολ. 4202/2012)88-90
10.Άρνηση Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο νομικής σχολής στο βιβλίο ασκουμένων (ΣτΕ 1384/2012 Τμ. Γ΄)90-91
11.Συνταγματικό το ύψος του παραβόλου κατά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 738/2012)91-92
12.Εκμετάλλευση φαρμακείου (ΔΕφΑθ 1785/2012)92-92
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.ΕλΣυν Ολ. 2457/2012: Καταβολή μειωμένης σύνταξης σε όσους κατέχουν παράλληλα θέση στον δημόσιο τομέα (ΕλΣυν Ολ. 2457/2012)93-94
2.Ευθύνη συνευθυνόμενου για καταλογιστέο έλλειμμα (ΕλΣυν Ολ. 2325/2012)94-95
3.Έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου (ΕλΣυν 2983/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)95-96
4.Αρχές της ίσης διαχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (ΕλΣυν 2907/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)96-97
5.Σπουδαστές παραγωγικών σχολών ως υπόλογοι (ΕλΣυν 763/2012 Τμ. V)97-98
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4103/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2013)6-6
2.Ν. 4104/2013 (ΦΕΚ Α΄ 2/4.1.2013) 6-6
3.Ν. 4105/2013 (ΦΕΚ Α΄ 5/9.1.2013) 6-6
4.Ν. 4106/2013 (ΦΕΚ Α΄ 6/9.1.2013)6-6
5.Ν. 4107/2013 (ΦΕΚ Α΄ 7/9.1.2013)6-6
6.Ν. 4108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.2013) 6-6
7.Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.1.2013) 6-6
8.Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) 6-6
9.Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.20136-6
10.Ν. 4112/2013 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2013) 6-6
11.Ν. 4113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) 6-6
12.Ν. 4114/2013 (ΦΕΚ Α΄ 23/29.1.2013) 6-6
13.N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) 6-6
14.Ν. 4116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 25/31.1.2013) 6-7
15.Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄ 26/31.1.2013) 7-7
16.N. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29/5.2.2013)7-7
17.Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 32/6.2.2013)7-7
18.Ν. 4119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 36/13.2.2013)7-7
19.Ν. 4120/2013 (ΦΕΚ Α΄ 37/13.2.2013) 7-7
20.N. 4121/2013 (ΦΕΚ Α΄ 38/13.2.2013)7-7
21.Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2013)7-7
22.Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.2.2013)7-7
23.Ν. 4124/2013 (ΦΕΚ Α΄ 44/19.2.2013)7-7
24.Ν. 4125/2013 (ΦΕΚ Α΄ 45/19.2.2013)7-7
25.Ν. 4126/2013 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2013)7-7
26.Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2013)7-7
27.N. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51/28.2.2013)7-7
28.Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)7-7
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Διαφθορά και υπάλληλοι του Δημοσίου, Διοικητικές και δικαστικές όψεις99-104
2.Η αρχή της οικονομικότητας της κρατικής δράσης: μία νέα -ή καινοφανής- συνταγματική αρχή;105-124
3.Η οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα: μια ευκαιρία για την «Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης»;125-147
4.Η «βαθεία τομή» του 1963 και το «Σύνταγμα» του 1973: σκέψεις για μια επίκαιρη διπλή συνταγματική επέτειο148-156
5.Υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του άρθρου 36 παρ. 1 και 4 του ν. 4052/2012 από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου157-160ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημόσια οικονομικά - Β έκδοση - Μπάρμπας Νικόλαος, Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 1-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης