ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2013


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Tο νόημα της 25ης Mαρτίου2-5
ΝομολογίαΣελίδες
1.Υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε δηλώσεις που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 386/2012)8-16
2.Η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του (ΔΕΕ 19.12.2012 C-363/11)17-33
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Tο δικαίωμα πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη: οι αμφιταλαντεύσεις της πιο πρόσφατης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και η σοβαρή συρρίκνωση ενός θεμελιώδους δικαιώματος Υπό την οπτική των δαπανημάτων της διοικητικής δίκης34-67
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου (ΑΕΔ 25/2012)68-71
2.Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ (ΣτΕ 1032/2013 Τμ. Δ)72-73
3.Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο η νομοθεσία για τη λειτουργία των Κολλεγίων (ΣτΕ Ολ. 691/2013)73-75
4.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3838/2010 για την απονομή ιθαγένειας και το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» των αλλοδαπών (ΣτΕ Ολ. 460/2013)75-83
5.Συνταγματικές οι συνενώσεις - καταργήσεις Δήμων κατά τον ν. 3852/2010 (ΣτΕ Ολ. 40/2013)83-86
6.Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ ΠΕ 38/2013 Τμ. Ε΄)86-87
7.Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ ΕΑ 35/2013)87-87
8.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 4447/2012)88-88
9.Έγκριση λειτουργίας ευκτήριου οίκου Μαρτύρων του Ιεχωβά (ΣτΕ Ολ. 4202/2012)88-90
10.Άρνηση Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο νομικής σχολής στο βιβλίο ασκουμένων (ΣτΕ 1384/2012 Τμ. Γ΄)90-91
11.Συνταγματικό το ύψος του παραβόλου κατά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 738/2012)91-92
12.Εκμετάλλευση φαρμακείου (ΔΕφΑθ 1785/2012)92-92
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.ΕλΣυν Ολ. 2457/2012: Καταβολή μειωμένης σύνταξης σε όσους κατέχουν παράλληλα θέση στον δημόσιο τομέα (ΕλΣυν Ολ. 2457/2012)93-94
2.Ευθύνη συνευθυνόμενου για καταλογιστέο έλλειμμα (ΕλΣυν Ολ. 2325/2012)94-95
3.Έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου (ΕλΣυν 2983/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)95-96
4.Αρχές της ίσης διαχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (ΕλΣυν 2907/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)96-97
5.Σπουδαστές παραγωγικών σχολών ως υπόλογοι (ΕλΣυν 763/2012 Τμ. V)97-98
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4103/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2013)6-6
2.Ν. 4104/2013 (ΦΕΚ Α΄ 2/4.1.2013) 6-6
3.Ν. 4105/2013 (ΦΕΚ Α΄ 5/9.1.2013) 6-6
4.Ν. 4106/2013 (ΦΕΚ Α΄ 6/9.1.2013)6-6
5.Ν. 4107/2013 (ΦΕΚ Α΄ 7/9.1.2013)6-6
6.Ν. 4108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.2013) 6-6
7.Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.1.2013) 6-6
8.Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) 6-6
9.Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.20136-6
10.Ν. 4112/2013 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2013) 6-6
11.Ν. 4113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) 6-6
12.Ν. 4114/2013 (ΦΕΚ Α΄ 23/29.1.2013) 6-6
13.N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) 6-6
14.Ν. 4116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 25/31.1.2013) 6-7
15.Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄ 26/31.1.2013) 7-7
16.N. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29/5.2.2013)7-7
17.Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 32/6.2.2013)7-7
18.Ν. 4119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 36/13.2.2013)7-7
19.Ν. 4120/2013 (ΦΕΚ Α΄ 37/13.2.2013) 7-7
20.N. 4121/2013 (ΦΕΚ Α΄ 38/13.2.2013)7-7
21.Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2013)7-7
22.Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.2.2013)7-7
23.Ν. 4124/2013 (ΦΕΚ Α΄ 44/19.2.2013)7-7
24.Ν. 4125/2013 (ΦΕΚ Α΄ 45/19.2.2013)7-7
25.Ν. 4126/2013 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2013)7-7
26.Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2013)7-7
27.N. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51/28.2.2013)7-7
28.Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)7-7
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Διαφθορά και υπάλληλοι του Δημοσίου, Διοικητικές και δικαστικές όψεις99-104
2.Η αρχή της οικονομικότητας της κρατικής δράσης: μία νέα -ή καινοφανής- συνταγματική αρχή;105-124
3.Η οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα: μια ευκαιρία για την «Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης»;125-147
4.Η «βαθεία τομή» του 1963 και το «Σύνταγμα» του 1973: σκέψεις για μια επίκαιρη διπλή συνταγματική επέτειο148-156
5.Υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του άρθρου 36 παρ. 1 και 4 του ν. 4052/2012 από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου157-160ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Πουλής Παναγιώτης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 1-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης