ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2008


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Δημήτρης Τσάτσος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο2-4
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Εις μνήμην Αντωνίου Ι. Πετρόγλου (1.8.1923 - 9.2.2008)5-6
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ορθολογική οργάνωση του ΣτΕ και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (Πρακτικό ΣτΕ Ολ. 1/2008 (σε Συμβούλιο))7-23
2.Αγκυροβόλια πλοίων και προστασία του περιβάλλοντος (ΣτΕ 1081/2007 Τμ. Δ΄)55-62
3.Το ΣτΕ και ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΣτΕ 3368/2007 Τμ. Γ΄)63-65
4.Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από το ΙΚΑ χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο (ΣτΕ 2993/2007 Τμ. Α΄)65-67
5.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ (Ολ.) 2368/2007 )67-67
6.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 2178/2007 Τμ. Α΄)68-68
7.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1491/2007 Τμ. Α΄)68-69
8.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1388/2007 Τμ. Α΄)69-70
9.Παράβολο σε διαφορές ανταγωνισμού (ΣτΕ 1648/2007 Τμ. Β΄)70-72
10.Περιορισμός των κοινοτικών ελευθεριών και αρχή της αναλογικότητας (ΣτΕ Ολ. ΠΕ 174/2007)72-77
11.Προθεσμία άσκησης ενδοστρεφούς προσφυγής από διευθυντή υποκαταστήματος ΙΚΑ (ΔΕφΘεσ 604/2007)77-79
12.Ρήτρες υποχρεωτικής συνταξιοδότησης και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (ΔΕΚ 16.10.2007, υποθ. C-411/05 )80-84
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ Α΄ 150/11.7.2007), Ο νέος Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου24-34
2.Ν. 3549/2007, (ΦΕΚ Α΄ 69/20.3.2007), Ο νόμος για τα ΑΕΙ35-52
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3626/2007 (ΦΕΚ Α΄ 291/24.12.2007) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν».53-53
2.Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις»53-53
3.Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ Α΄ 6/29.1.2008) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις»53-53
4.Ν. 3629/2007 (ΦΕΚ Α΄ 294/24.12.2007) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2008»53-53
5.Ν. 3630/2008 (ΦΕΚ Α΄ 4/23.1.2008) «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών».53-53
6.Ν. 3636/2008 (ΦΕΚ Α΄ 11/1.2.2008) «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 “εκλογή βουλευτών”»54-54
7.N. 3632/2008 (ΦΕΚ Α΄ 7/29.1.2008) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου»54-54
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ερμηνευτικός σχετικισμός, δικονομικοί καταναγκασμοί, δογματικές αντιφάσεις και πολιτικά διλήμματα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις σχέσεις εθνικού συντάγματος και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου – Η «παραδειγματική» λειτουργία της ΣτΕ (Ολ.) 3670/2006 για το άρθρο 14 παρ. 9 Σ 85-101
2.Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας102-124
3.O ακυρωτικός δικαστής ενώπιον χρηματικών διαφορών125-138
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Άρση βουλευτικής ασυλίας 139-144ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Διαταγή Απόδοσης Μισθίου ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4055/2012. Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 662Α-662Θ ΚΠολΔ – Ουσιαστική και δικονομική έρευνα ζητημάτων – Άμυνα οφειλέτη – Υποδείγματα – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 1-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης