ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης290-292
2.Η αρχή του αίματος: εθνικότητα ή ελληνικότητα; Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας293-303
3.Η συνταγματική αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και η αναδιοργάνωση της πανεπιστημιακής διοίκησης. Ο ν. 4009/2011 υπό το φως του άρθρου 16 § 5 εδ. α΄ Συντ.304-321
4.Προς μια νέα θεώρηση της Νομικής Επιστήμης322-325
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ηλικιακό όριο για τον διορισμό σε διευθυντική θέση ερευνητικού ινστιτούτου (ΣτΕ 3404/2011 Τμ. Δ΄)332-338
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως γνωμοδοτικού οργάνου της διοίκησης κατά τη διοικητική διαδικασία απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων ()374-381
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 2164/2012 Τμ. ΣΤ΄)339-340
2.Αυτοδίκαιη έγκριση υποβληθέντων λογαριασμών για δημόσια έργα (ΣτΕ 1208/2012 Τμ. ΣΤ΄)340-344
3.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 983/2012)344-345
4.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 984/2012)345-345
5.Διαδοχική ασφάλιση και θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (ΣτΕ 874/2011 Τμ. Α΄)346-346
6.Αρχή της ισότητας και επέκταση της χορήγησης μισθολογικής παροχής 176 ευρώ (ΣτΕ 792/2012 Τμ. ΣΤ΄)347-349
7.Ενημερότητα Πτυχίου» για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (ΣτΕ ΕΑ 273/2012)349-352
8.Δημοτικές εκλογές και αναιρετική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΣτΕ 106/2012 Τμ. Γ΄)352-354
9.Αίτηση ακύρωσης κατά τροποποιητικής πράξης καταστατικού ΑΕ (ΣτΕ 2712/2011 Τμ. Δ΄)354-355
10.Προστασία αναδασωτέων εκτάσεων και εγκατάσταση αιολικού σταθμού (ΣτΕ 2474/2011 Τμ. Ε΄)355-358
11.Ασφάλιση στο ΙΚΑ ήδη ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ πολιτικού μηχανικού (ΣτΕ 978/2011 Τμ. Α΄)358-359
12.Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας κατά τον ΚΕΙ (ΣτΕ 35/2011 Τμ. Δ΄)359-360
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης (ΕλΣυν 3/2012 Τμ. Μείζονος − Επταμ. Σύνθεσης)361-361
2.Άρση αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του ν. 3607/2007 (ΕλΣυν 2490/2011 Τμ. Μείζονος – Επταμ. Σύνθεσης)361-363
3.Υποχρέωση προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών σε οικείους διαγωνισμούς των ΟΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου (ΕλΣυν 800/2012 Τμ. VI)363-365
4.Υπεργολαβίες κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕλΣυν 676/2012 Τμ. VI)365-366
5.Η έννοια της προμήθειας «υπό εκτέλεση» ως προϋπόθεση για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (ΕλΣυν 675/2012 Τμ. VI)366-367
6.Ανάκληση της απόφασης κατακύρωσης σε συμμόρφωση προς σχετική πράξη του Κλιμακίου (ΕλΣυν 602/2012 Τμ. VI)367-368
7.Περιεχόμενο και όροι των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ (ΕλΣυν 28/2012 Τμ. VI)368-369
8.Έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από ΟΤΑ σε τρίτους (ΕλΣυν Πρ. 13/2012 Τμ. VII)369-370
9.Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας (ΕλΣυν Πρ. 11/2012 Τμ. VII)370-373
10.Ελάχιστοι όροι δημοσιότητας σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (ΕλΣυν Πρ. 48/2011 Τμ. VII)373-373
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 4076/2012, Τροποποιήσεις του νόμου 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση326-330
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90/11.4.2012)331-331
2.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 94/19.4.2012)331-331
3.Π.Δ. 50/2012 (ΦΕΚ Α΄ 100/27.4.2012)331-331
4.Π.Δ. 59/2012 (ΦΕΚ Α΄ 109/3.5.2012) 331-331
5.Π.Δ. 68/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)331-331
6.Π.Δ. 69/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)331-331
7.Π.Δ. 70/2012 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.5.2012)331-331
8.Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012)331-331
9.Π.Δ. 72/2012 (ΦΕΚ Α΄ 125/19.5.2012)331-331
10.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 127/29.5.2012)331-331
11.Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ Α΄ 132/13.6.2012) 331-331
12.Π.Δ. 82/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)331-331
13.Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)331-331
14.Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)331-331
15.Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) 331-331
16.Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)331-331
17.Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ Α΄ 142/22.6.2012)331-331
18.Π.Δ. 89/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)331-331
19.Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)331-331
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Αι δικαϊκαί προϋποθέσεις κηρύξεως του γκεχάντ. Η απόλυτος εξουσία του Χαλίφου382-386
2.Εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας των κληροδοτημάτων387-397
3.Το άσυλο στην Ευρώπη της «μετανεωτερικής» εποχής: «ultimum refugium» ή «οχυρό απόρθητο» για τους πρόσφυγες του 21ου αιώνα; Προσεγγίζοντας τις πολιτικές ασύλου στην ΕΕ υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ (Μέρος Α΄)398-413
4.Εγγυήσεις προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης414-431
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Τα πληθυσμιακά όρια της ιδρύσεως φαρμακείων432-438
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Διοίκηση και Δηµοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσµατικότητα, Νοµιµοποίηση. 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστηµόνων439-440ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 3-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης