ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2010


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το κείμενο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη σκοπιά του Συντάγματος (Γνωμοδότηση)746-747
2.Oι νέες προτάσεις για τη διοίκηση των ΑΕΙ: Ένας σύντομος νομικοπολιτικός αντίλογος748-750
3.Το κείμενο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αρχή της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης751-753
ΝομολογίαΣελίδες
1.Συνταγματικότητα θέσπισης διδάκτρων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΣτΕ 2714/2010 Τμ. Γ΄)756-764
2.Λειτουργία ευκτηρίου οίκου και θρησκευτική ελευθερία (ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ΄)765-774
3.Υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα και ελευθερία εργασίας (ΣτΕ 1571/2010 Τμ. Γ΄)775-782
4.Συνταγματικότητα θέσπισης διδάκτρων στο ΕΑΠ (ΔΕφΠατρ 705/2010)783-797
5.Βουλευτική ασυλία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Συγγελίδης κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 24895/07, Απόφαση: 11.2.2010)798-814
6.Δικαίωμα στην πληροφόρηση και πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Κ. Η. κ.ά. κατά της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 32881/04, Απόφαση: 6.11.2009)815-829
7.Άδεια ιδρύσεως νέων φαρμακείων και ελευθερία εγκατάστασης (ΔΕΕ 1.6.2010, C-570/07 και C-571/07, José Manuel Blanco Pérez, María Del Pilar Chao Gómez κατά Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias )830-840
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η μετανάστευση των εταιρειών και οι φόροι εξόδου σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία841-847
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ Ολ. 3427/2010 (ΣτΕ Ολ. 3427/2010)848-850
2.ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄)850-851
3.ΣτΕ Ολ. 3219/2010 (ΣτΕ Ολ. 3219/2010)851-854
4.ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄)854-856
5.ΣτΕ Ολ. 1580/2010 (ΣτΕ Ολ. 1580/2010)856-858
6.ΣτΕ Ολ. 674/2010 (ΣτΕ Ολ. 674/2010)858-860
7.ΣτΕ Ολ. 169/2010 (ΣτΕ Ολ. 169/2010)860-863
8.ΣτΕ Ολ. 3976/2009 (ΣτΕ Ολ. 3976/2009)863-866
9.ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI)866-867
10.ΕλΣυν Ολ. 1763/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1763/2010)867-868
11.ΕλΣυν Ολ. 196/2010 (ΕλΣυν Ολ. 196/2010)868-869
12.ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI)869-870
13.ΔΠρΠειρ 394/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)869-870
14.ΔΠρΠειρ 328/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)870-871
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3890/2010 (ΦΕΚ Α΄ 187/4.11.2010) 754-754
2.Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄ 188/4.11.2010)754-754
3.Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/4.11.2010)754-754
4.Π.Δ. 109/2010 (ΦΕΚ Α΄ 190/5.11.2010)754-754
5.Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010)754-754
6.Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195/22.11.2010)754-754
7.Π.Δ. 122/2010 (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)754-754
8.Ν. 3893/2010 (ΦΕΚ Α΄ 203/2.12.2010)754-754
9.Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010)754-754
10.N. 3895/2010 (ΦΕΚ Α΄ 206/8.12.2010)754-754
11.N. 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010)754-754
12.Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10.12.2010)754-754
13.Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010)754-754
14.Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010)754-754
15.N. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)754-754
16.N. 3901/2010 (ΦΕΚ Α΄ 215/23.12.2010)754-754
17.Ν. 3902/2010 (ΦΕΚ Α΄ 216/23.12.2010)754-754
18.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010)755-755
19.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010)755-755
20.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010)755-755
21.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010)755-755
22.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010)755-755
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η οργάνωση και ο συντονισμός της Κυβέρνησης872-882
2.Οι αλλαγές ως προς την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και το καθεστώς πολιτογράφησης υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ883-888
3.«Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης», ένας νέος θεσμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση888-871ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μακρής Ιωάννης: Δασικό δίκαιο


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2010 \ Τεύχος 6-2010
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης