ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Προκόπης Παυλόπουλος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο258-260
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση: πραγματική μεταρρύθμιση ή συγκεχυμένο ευχολόγιο;261-270
ΝομολογίαΣελίδες
1.Εκκλησιαστικές σχολές και ανώτατη εκπαίδευση (ΣτΕ ΠΕ 117/2007 Τμ.Ε΄ )273-276
2.Εκκλησιαστικές σχολές και ανώτατη εκπαίδευση (ΣτΕ ΠΕ 117-118/2007)276-280
3.Συνταγματική προστασία πολύτεκνης οικογένειας (ΣτΕ Ολ. 1213/2007 )281-286
4.Κοινοτικό δίκαιο και εθνικό Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3670/2006 )287-304
5.Σχέση ταμειακής βεβαίωσης και αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης φόρου (ΤρΔΠρΠειρ 2271/2006)305-313
6.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΑΠ Ολ. 19/2007)314-330
7.Η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ως λόγος αναίρεσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Perlala κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 17721/04, Απόφαση της 22.2.2007)331-334
8.Φόρος εισφοράς σε κεφαλαιουχικές εταιρείες και κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΚ C-178/2005, της 7.6.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)335-338
9.Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας (C-444/2005, της 19.3.2007, Αικατερίνη Σταματελάκη κατά Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) )339-342
10.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1750/01 της 31ης Μαρτίου 2006)343-344
11.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1771/01 της 31ης Μαρτίου 2006)344-352
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Σκέψεις επί της έννοιας «Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή»353-360
2.Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των συνταγματοποιημένων Ανεξάρτητων Αρχών361-367
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (ΣτΠ 11155.06.2.5/13.4.2007)368-374
2.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Ολ.) 6/2007)370-374
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102/14.5.2007) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου "Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη" και άλλες διατάξεις»271-271
2.Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/20.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»271-271
3.ΠΔ 96/2007 (ΦΕΚ Α 116/5.6.2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»271-271
4.Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ Α 122/8.6.2007) «Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»271-271
5.Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100/14.5.2007) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων ευθύνης αυτοκινήτων»271-271
6.ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»272-272
7.Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/18.6.2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»272-272
8.Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α 130/8.6.2007) «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένου προγράμματος δια βίου μάθησης, ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»271-271
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προαιρετικές και υποχρεωτικές δαπάνες των Ο.Τ.Α. και προβλήματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους375-380
2.To ελληνικό πολιτικό σύστημα ως κομματοκρατία381-394
3.Το πολιτικό χρήμα στην τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος395-408ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συλλογικό Έργο


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 3-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης