ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2013


Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δικαίωμα αντίρρησης κατά έκθεσης αξιολόγησης από υπάλληλο Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 108/2013)769-772
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Άρνηση έκδοσης π.δ. για την εξαίρεση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3919/2011 (ΣτΕ Ολ. 3748/2013)740-741
2.Αντισυνταγματικοί οι ηλικιακοί περιορισμοί που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (ΣτΕ Ολ. 3516/2013)741-744
3.Νόμιμος ο μονομερής καθορισμός από τη Διοίκηση των τιμών των ναύλων των πλοίων (ΣτΕ 3302/2013 Τμ. Δ΄)744-746
4.Αντισυνταγματική διάταξη του ΓΟΚ που επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον (ΣτΕ Ολ. 2612/2013)746-748
5.Αποζημίωση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη λόγω παράλειψης έκδοσης π.δ. για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΣτΕ 2544/2013 Τμ. Α΄)748-750
6.Απαλλοτρίωση με σκοπό την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης μεταλλείου (ΣτΕ 2515/2013 Τμ. Στ΄)750-751
7.Αίτηση αναστολής διοικητικής πράξης που θέτει σε καθεστώς διαθεσιμότητας εκπαιδευτικούς (ΔΕφΑθ 729/2013)751-752
8.Αναστολή εκτέλεσης πράξης ταμειακής βεβαίωσης Προϊσταμένου ΔΟΥ (ΔΠρΑθ 2447/2013)752-754
9.Αίτηση ακυρώσεως κατά ήδη οριστικής φορολογικής εγγραφής (ΜΔΠρΘεσ 5022/2013)754-755
10.Χρηματική ικανοποίηση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΜΔΠρΘεσ 4796/2013)755-758
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Διαχειριστές υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων ως δημόσιοι υπόλογοι (ΕλΣυν Ολ. 1384/2013)759-760
2.Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την ανάθεση της εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών (ΕλΣυν 4313/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)760-761
3.Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής (ΕλΣυν 4169/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)761-762
4.Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας (ΕλΣυν 3999/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)762-763
5.Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντων και αναγκαστική εκτέλεση (ΕλΣυν 4430/2013 Τμ. V)763-764
6.Έφεση κατά καταλογιστικής απόφασης για αχρεώστητη είσπραξη αποδοχών (ΕλΣυν 3828/2013 Τμ. V)764-765
7.ΧΕΠ και μεταγενέστερος εντοπισμός από τον διατάκτη διαχειριστικών ανωμαλιών (ΕλΣυν 3817/2013 Τμ. V)765-767
8.Δεσμευτικότητα των αμετάκλητων ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων στη δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν 3805/2013 Τμ. V)767-768
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 234/1.11.2013)738-738
2.Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013)738-738
3.Ν. 4204/2013 (ΦΕΚ Α΄ 236/1.11.2013)738-738
4.Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013)738-738
5.Ν. 4206/2013 (ΦΕΚ Α΄ 246/7.11.2013)738-738
6.Ν. 4207/2013 (ΦΕΚ Α΄ 247/7.11.2013)738-738
7.Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013)738-738
8.N. 4209/2013 (ΦΕΚ Α΄ 253/21.11.2013)738-738
9.N. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013)738-738
10.Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256/28.11.2013)738-738
11.Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ Α΄ 257/3.12.2013)738-738
12.Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/9.12.2013)738-738
13.Ν. 4214/2013 (ΦΕΚ Α΄ 264/10.12.2013)738-738
14.Ν. 4215/2013 (ΦΕΚ Α΄ 265/10.12.2013)738-738
15.Ν. 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄ 266/10.12.2013)738-738
16.Ν. 4217/2013 (ΦΕΚ Α΄ 267/10.12.2013)738-738
17.Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10.12.2013)738-739
18.Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269/11.12.2013)739-739
19.Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ Α΄ 271/13.12.2013)739-739
20.Ν. 4221/2013 (ΦΕΚ Α΄ 278/18.12.2013)739-739
21.Ν. 4222/2013 (ΦΕΚ Α΄ 279/18.12.2013)739-739
22.Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)739-739
23.Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)739-739
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η ένστολη άσκηση του δικαιώματος συνάθροισης από αστυνομικούς υπαλλήλους και η υποχρέωση πολιτικής-κομματικής ουδετερότητας773-789
2.Προτάσεις αναθεώρησης συνταγματικών διατάξεων για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης790-810
3.Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων: οργάνωση, λειτουργία και επιλεκτικός ερανισμός δικαστικών αποφάσεων811-818
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Κωλύματα και ασυμβίβαστα του ν. 4009/2011 για υποψηφιότητα και εκλογή σε θέση Πρύτανη819-829
2.Το πολιτικό κόμμα ως εταίρος σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιτρεπτό της συμμετοχής και το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της830-837ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 6-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης