ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Χρήστου Βασιλική Ε.Τεύχος
1.Ο λαός, η αντιπροσώπευση και η «ατοµική» δηµοκρατίαΤεύχος 3-2018
2.Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων. Θεμελίωση - Ερμηνεία - ΠροοπτικέςΤεύχος 4-2017
3.Περί του ιδιωτικού βίου και του ιδιωτικού ακροατηρίου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠΔΠΧ 41/2017Τεύχος 1-2017
4.Το τέλος της εκτός σχεδίου δόμησης; Αναζητώντας το οδικό δίκτυο της χώραςΤεύχος 5-2015
5.Συνταγματική κατά το Γερμανικό Δικαστήριο η παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τμήμα) Απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2011, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10)Τεύχος 6-2011
6.Σχέδιο Νόμου «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»Τεύχος 1-2011
7.Η αρχή της καλής διοίκησης στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιοΤεύχος 2-2008
8.Αερομεταφορές και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατώνΤεύχος 5-2007
9.H δεσμευτικότητα του διεθνούς συμβατικού δικαίου (Saechsisches Oberverwaltungsgericht Απόφαση 4BS 216/06 της 9ης Μαρτίου 2007)Τεύχος 4-2007
10.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1750/01 της 31ης Μαρτίου 2006)Τεύχος 3-2007
11.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1771/01 της 31ης Μαρτίου 2006)Τεύχος 3-2007
12.Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος και αιτιολόγηση τυπικού νόμου (ΣτΕ Ολ 123/2007)Τεύχος 2-2007
13.Ραδιοτηλεοπτική κριτική σε πολιτικά πρόσωπα (ΕΣΡ 51/30.1.2007)Τεύχος 1-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας - Συνήγορος του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή)

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης