ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Κοκκίνης Ηλίας Αν.Τεύχος
1.Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016Τεύχος 1-2017
2.Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια (ΣτΕ Ολ. 959/2015)Τεύχος 2-2015
3.Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης (ΣτΕ ΕΑ 496/2011)Τεύχος 4-2011
4.Προστασία των αρχαιολογικών χώρων και διαχείριση απορριμμάτων (ΣτΕ 293/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2010
5.Προϋποθέσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (ΣτΕ 506/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
6.Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης (ΔΕφΤρίπολης 217/2009 )Τεύχος 4-2009
7.Contra legem ερμηνεία κατά τη στάθμιση των συμφερόντων τρίτων και του δημoσίου συμφέροντος (Πρόεδρος ΔΕφΤριπ (Προσωρινή διαταγή 15ης Ιουνίου 2009))Τεύχος 4-2009
8.Προστασία και διαχείριση των δασών και κοινοτικό δίκαιο (ΣτΕ 3559/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2009
9.Μοναστική ζωή και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΔΕφΤρίπολης 111/2009)Τεύχος 3-2009
10.Τα όρια του διοικητικού ελέγχου περί της συνδρομής δημοσίου συμφέροντος και προδήλως βασίμου ως προϋποθέσεων αναστολής (ΔΕφΤριπ 47/2008 (ως Συμβούλιο) )Τεύχος 1-2009
11.Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο (ΣτΕ Ολ. 1847/2008)Τεύχος 6-2008
12.Απόδοση δαπάνης ασθενούς σε μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια και ιατρούς και ελάχιστο όριο διατίμησης (ΤρΔΠρΤρίπολης 132/2008)Τεύχος 6-2008
13.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΤρΔΠρΤριπ 61/2008)Τεύχος 4-2008
14.Καταγγελία σύμβασης δημοσίου έργου και προσωρινή δικαστική προστασία (ΔΕφΤριπ 39/2008 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 4-2008
15.Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προφορική συνέντευξη (ΔΕφΤριπ 332/2008 )Τεύχος 4-2008
16.Ιδιωτικά σχέδια ρυμοτομίας και πολεοδομικός σχεδιασμός (ΣτΕ 1828/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 3-2008
17.Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 734/2008 )Τεύχος 3-2008
18.Αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης μετά την άσκηση προσφυγής (ΔΕφΤριπ 69/2007 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 2-2008
19.Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο (ΣτΕ 391/2008 Τμ.Ε΄)Τεύχος 2-2008
20.Προστασία περιβάλλοντος και χωροθέτηση βασικών έργων υποδομής (ΣτΕ 2862/2007 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2007
21.Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ΣτΕ 1471/2007 Τμ.Γ΄)Τεύχος 4-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Γέροντας Απόστολος: Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης