ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Κωτσοβίλη ΜαρίαΤεύχος
1.Περιορισμός των κοινοτικών ελευθεριών και αρχή της αναλογικότητας (ΣτΕ Ολ. ΠΕ 174/2007)Τεύχος 1-2008
2.Παράβολο σε διαφορές ανταγωνισμού (ΣτΕ 1648/2007 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2008
3.Το ΣτΕ και ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΣτΕ 3368/2007 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2008
4.Δόμηση ευρείας έκτασης σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΣτΕ 2657/2007 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2007
5.Αρχή της αναλογικότητας και ένταση του δικαστικού ελέγχου στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ΠΕΚ Τ-170/06, της 11.7.2007, Alrosa Company Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων )Τεύχος 4-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης