ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Σακελλαρίου ΑριστοτέληςΤεύχος
1.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)Τεύχος 1-2011
2.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)Τεύχος 1-2011
3.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
4.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)Τεύχος 1-2011
5.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
6.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)Τεύχος 1-2011
7.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)Τεύχος 1-2011
8.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )Τεύχος 1-2011
9.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
10.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)Τεύχος 1-2011
11.ΣτΕ Ολ. 169/2010 (ΣτΕ Ολ. 169/2010)Τεύχος 6-2010
12.ΣτΕ Ολ. 3976/2009 (ΣτΕ Ολ. 3976/2009)Τεύχος 6-2010
13.ΕλΣυν Ολ. 196/2010 (ΕλΣυν Ολ. 196/2010)Τεύχος 6-2010
14.ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
15.ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2010
16.ΣτΕ Ολ. 3219/2010 (ΣτΕ Ολ. 3219/2010)Τεύχος 6-2010
17.ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
18.ΣτΕ Ολ. 674/2010 (ΣτΕ Ολ. 674/2010)Τεύχος 6-2010
19.ΕλΣυν Ολ. 1763/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1763/2010)Τεύχος 6-2010
20.ΣτΕ Ολ. 1580/2010 (ΣτΕ Ολ. 1580/2010)Τεύχος 6-2010
21.ΔΠρΠειρ 394/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
22.ΣτΕ Ολ. 3427/2010 (ΣτΕ Ολ. 3427/2010)Τεύχος 6-2010
23.ΔΠρΠειρ 328/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
24.ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
25.ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2010
26.ΕλΣυν Ολ. 2310/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2310/2009)Τεύχος 5-2010
27.ΕλΣυν Ολ. 1824/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1824/2010)Τεύχος 5-2010
28.ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
29.ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2010
30.ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2010
31.ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2010
32.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄))Τεύχος 5-2010
33.ΣτΕ Ολ. 3000/2010 (ΣτΕ Ολ. 3000/2010)Τεύχος 5-2010
34.ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
35.ΔΠρΑθ 5253/2010 (ΔΠρΑθ 5253/2010)Τεύχος 4-2010
36.ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
37.ΣτΕ Ολ. 834/2010 (ΣτΕ Ολ. 834/2010)Τεύχος 4-2010
38.ΣτΕ Ολ. 830/2010 (ΣτΕ Ολ. 830/2010)Τεύχος 4-2010
39.ΣτΕ ΕΑ 158/2010 (ΣτΕ ΕΑ 158/2010)Τεύχος 4-2010
40.ΕλΣυν Ολ. 27/2010 (ΕλΣυν Ολ. 27/2010)Τεύχος 4-2010
41.ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
42.ΣτΕ Ολ. 1211/2010 (ΣτΕ Ολ. 1211/2010)Τεύχος 4-2010
43.ΕλΣυν Ολ. 1797/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1797/2010)Τεύχος 4-2010
44.ΔΕφΑθ 457/2010 (ΔΕφΑθ 457/2010)Τεύχος 4-2010
45.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄))Τεύχος 4-2010
46.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)Τεύχος 3-2010
47.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)Τεύχος 3-2010
48.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
49.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))Τεύχος 3-2010
50.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)Τεύχος 3-2010
51.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)Τεύχος 3-2010
52.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)Τεύχος 3-2010
53.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
54.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)Τεύχος 3-2010
55.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)Τεύχος 3-2010
56.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)Τεύχος 3-2010
57.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2010
58.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
59.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)Τεύχος 3-2010
60.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)Τεύχος 3-2010
61.ΕλΣυν Ολ. 1682/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1682/2009)Τεύχος 2-2010
62.ΕλΣυν Ολ. 18/2009 (ΕλΣυν Ολ. 18/2009)Τεύχος 2-2010
63.ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
64.ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
65.ΕλΣυν Ολ. 8/2009 (ΕλΣυν Ολ. 8/2009)Τεύχος 2-2010
66.ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ )Τεύχος 2-2010
67.ΣτΕ Ολ. 671/2010 (ΣτΕ Ολ. 671/2010)Τεύχος 2-2010
68.ΣτΕ ΕΑ 36/2010 (ΣτΕ ΕΑ 36/2010)Τεύχος 2-2010
69.ΣτΕ ΕΑ 47/2010 (ΣτΕ ΕΑ 47/2010)Τεύχος 2-2010
70.ΑΕΔ 1/2010 (ΑΕΔ 1/2010)Τεύχος 2-2010
71.ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
72.ΕλΣυν Ολ. 1191/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1191/2009)Τεύχος 2-2010
73.ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
74.ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ. (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ.)Τεύχος 2-2010
75.ΕλΣυν Ολ. 7/2009 (ΕλΣυν Ολ. 7/2009)Τεύχος 2-2010
76.ΕλΣυν Ολ. 241/2009 (ΕλΣυν Ολ. 241/2009)Τεύχος 2-2010
77.ΕλΣυν Ολ. 2340/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2340/2009)Τεύχος 2-2010
78.ΣτΕ Ολ. 1210/2010 (ΣτΕ Ολ. 1210/2010)Τεύχος 2-2010
79.ΕλΣυν Ολ. 2329/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2329/2009)Τεύχος 2-2010
80.ΣτΕ Ολ. 1213/2010 (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)Τεύχος 2-2010
81.ΔΕφΘεσ 247/2009 (ΔΕφΘεσ 247/2009)Τεύχος 1-2010
82.ΕλΣυν Ολ. 3433/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3433/2009)Τεύχος 1-2010
83.ΕλΣυν Ολ. 3125/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3125/2009)Τεύχος 1-2010
84.ΔΕφΑθ 605/2009 (ΔΕφΑθ 605/2009)Τεύχος 1-2010
85.Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 727/2009)Τεύχος 1-2010
86.ΕλΣυν Ολ. 2620/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2620/2009)Τεύχος 1-2010
87.ΕλΣυν Ολ. 1925/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1925/2009)Τεύχος 1-2010
88.ΤρΔΠρΠειρ 47/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 47/2009)Τεύχος 1-2010
89.ΔΕφΑθ 2198/2009 (ΔΕφΑθ 2198/2009)Τεύχος 1-2010
90.ΜΔΠρΣύρου 275/2009 (ΜΔΠρΣύρου 275/2009 )Τεύχος 1-2010
91.ΣτΕ 141/2010 ΕΑ (ΣτΕ 141/2010 ΕΑ)Τεύχος 1-2010
92.ΕλΣυν Ολ. 1716/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1716/2009)Τεύχος 1-2010
93.ΤρΔΠρΠειρ 34/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 34/2009)Τεύχος 1-2010
94.ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2010
95.ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009)Τεύχος 1-2010
96.ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
97.ΣτΕ Ολ. 3688/2009 (ΣτΕ Ολ. 3688/2009)Τεύχος 1-2010
98.ΕλΣυν Ολ. 728/2009 (ΕλΣυν Ολ. 728/2009)Τεύχος 1-2010
99.ΕλΣυν Ολ. 2335/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2335/2009)Τεύχος 1-2010
100.ΕλΣυν Ολ. 3157/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3157/2009)Τεύχος 1-2010
101.ΔΕφΑθ 1734/2009 (ΔΕφΑθ 1734/2009)Τεύχος 1-2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Αγγλο-Ελληνικό Νομικό Λεξικό - Β' έκδοση | English-Greek Law Dictionary - 2nd edition Νομικής, Εμπορικής, Ασφαλιστικής, Τραπεζικής, Διοικητικής, Ναυτιλιακής Ορολογίας - Legal, Commercial, Insurance, Banking, Administratice, Shipping terminology Χιωτάκης Στεφ. Μιχάλης

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης