ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Σακελλαρίου ΑριστοτέληςΤεύχος
1.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)Τεύχος 1-2011
2.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)Τεύχος 1-2011
3.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
4.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)Τεύχος 1-2011
5.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
6.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)Τεύχος 1-2011
7.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)Τεύχος 1-2011
8.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )Τεύχος 1-2011
9.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
10.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)Τεύχος 1-2011
11.ΣτΕ Ολ. 169/2010 (ΣτΕ Ολ. 169/2010)Τεύχος 6-2010
12.ΣτΕ Ολ. 3976/2009 (ΣτΕ Ολ. 3976/2009)Τεύχος 6-2010
13.ΕλΣυν Ολ. 196/2010 (ΕλΣυν Ολ. 196/2010)Τεύχος 6-2010
14.ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
15.ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2010
16.ΣτΕ Ολ. 3219/2010 (ΣτΕ Ολ. 3219/2010)Τεύχος 6-2010
17.ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
18.ΣτΕ Ολ. 674/2010 (ΣτΕ Ολ. 674/2010)Τεύχος 6-2010
19.ΕλΣυν Ολ. 1763/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1763/2010)Τεύχος 6-2010
20.ΣτΕ Ολ. 1580/2010 (ΣτΕ Ολ. 1580/2010)Τεύχος 6-2010
21.ΔΠρΠειρ 394/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
22.ΣτΕ Ολ. 3427/2010 (ΣτΕ Ολ. 3427/2010)Τεύχος 6-2010
23.ΔΠρΠειρ 328/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
24.ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
25.ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2010
26.ΕλΣυν Ολ. 2310/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2310/2009)Τεύχος 5-2010
27.ΕλΣυν Ολ. 1824/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1824/2010)Τεύχος 5-2010
28.ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
29.ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2010
30.ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2010
31.ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2010
32.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄))Τεύχος 5-2010
33.ΣτΕ Ολ. 3000/2010 (ΣτΕ Ολ. 3000/2010)Τεύχος 5-2010
34.ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
35.ΔΠρΑθ 5253/2010 (ΔΠρΑθ 5253/2010)Τεύχος 4-2010
36.ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
37.ΣτΕ Ολ. 834/2010 (ΣτΕ Ολ. 834/2010)Τεύχος 4-2010
38.ΣτΕ Ολ. 830/2010 (ΣτΕ Ολ. 830/2010)Τεύχος 4-2010
39.ΣτΕ ΕΑ 158/2010 (ΣτΕ ΕΑ 158/2010)Τεύχος 4-2010
40.ΕλΣυν Ολ. 27/2010 (ΕλΣυν Ολ. 27/2010)Τεύχος 4-2010
41.ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
42.ΣτΕ Ολ. 1211/2010 (ΣτΕ Ολ. 1211/2010)Τεύχος 4-2010
43.ΕλΣυν Ολ. 1797/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1797/2010)Τεύχος 4-2010
44.ΔΕφΑθ 457/2010 (ΔΕφΑθ 457/2010)Τεύχος 4-2010
45.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄))Τεύχος 4-2010
46.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)Τεύχος 3-2010
47.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)Τεύχος 3-2010
48.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
49.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))Τεύχος 3-2010
50.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)Τεύχος 3-2010
51.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)Τεύχος 3-2010
52.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)Τεύχος 3-2010
53.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
54.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)Τεύχος 3-2010
55.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)Τεύχος 3-2010
56.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)Τεύχος 3-2010
57.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2010
58.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
59.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)Τεύχος 3-2010
60.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)Τεύχος 3-2010
61.ΕλΣυν Ολ. 1682/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1682/2009)Τεύχος 2-2010
62.ΕλΣυν Ολ. 18/2009 (ΕλΣυν Ολ. 18/2009)Τεύχος 2-2010
63.ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
64.ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
65.ΕλΣυν Ολ. 8/2009 (ΕλΣυν Ολ. 8/2009)Τεύχος 2-2010
66.ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ )Τεύχος 2-2010
67.ΣτΕ Ολ. 671/2010 (ΣτΕ Ολ. 671/2010)Τεύχος 2-2010
68.ΣτΕ ΕΑ 36/2010 (ΣτΕ ΕΑ 36/2010)Τεύχος 2-2010
69.ΣτΕ ΕΑ 47/2010 (ΣτΕ ΕΑ 47/2010)Τεύχος 2-2010
70.ΑΕΔ 1/2010 (ΑΕΔ 1/2010)Τεύχος 2-2010
71.ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
72.ΕλΣυν Ολ. 1191/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1191/2009)Τεύχος 2-2010
73.ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
74.ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ. (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ.)Τεύχος 2-2010
75.ΕλΣυν Ολ. 7/2009 (ΕλΣυν Ολ. 7/2009)Τεύχος 2-2010
76.ΕλΣυν Ολ. 241/2009 (ΕλΣυν Ολ. 241/2009)Τεύχος 2-2010
77.ΕλΣυν Ολ. 2340/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2340/2009)Τεύχος 2-2010
78.ΣτΕ Ολ. 1210/2010 (ΣτΕ Ολ. 1210/2010)Τεύχος 2-2010
79.ΕλΣυν Ολ. 2329/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2329/2009)Τεύχος 2-2010
80.ΣτΕ Ολ. 1213/2010 (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)Τεύχος 2-2010
81.ΔΕφΘεσ 247/2009 (ΔΕφΘεσ 247/2009)Τεύχος 1-2010
82.ΕλΣυν Ολ. 3433/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3433/2009)Τεύχος 1-2010
83.ΕλΣυν Ολ. 3125/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3125/2009)Τεύχος 1-2010
84.ΔΕφΑθ 605/2009 (ΔΕφΑθ 605/2009)Τεύχος 1-2010
85.Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 727/2009)Τεύχος 1-2010
86.ΕλΣυν Ολ. 2620/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2620/2009)Τεύχος 1-2010
87.ΕλΣυν Ολ. 1925/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1925/2009)Τεύχος 1-2010
88.ΤρΔΠρΠειρ 47/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 47/2009)Τεύχος 1-2010
89.ΔΕφΑθ 2198/2009 (ΔΕφΑθ 2198/2009)Τεύχος 1-2010
90.ΜΔΠρΣύρου 275/2009 (ΜΔΠρΣύρου 275/2009 )Τεύχος 1-2010
91.ΣτΕ 141/2010 ΕΑ (ΣτΕ 141/2010 ΕΑ)Τεύχος 1-2010
92.ΕλΣυν Ολ. 1716/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1716/2009)Τεύχος 1-2010
93.ΤρΔΠρΠειρ 34/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 34/2009)Τεύχος 1-2010
94.ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2010
95.ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009)Τεύχος 1-2010
96.ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
97.ΣτΕ Ολ. 3688/2009 (ΣτΕ Ολ. 3688/2009)Τεύχος 1-2010
98.ΕλΣυν Ολ. 728/2009 (ΕλΣυν Ολ. 728/2009)Τεύχος 1-2010
99.ΕλΣυν Ολ. 2335/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2335/2009)Τεύχος 1-2010
100.ΕλΣυν Ολ. 3157/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3157/2009)Τεύχος 1-2010
101.ΔΕφΑθ 1734/2009 (ΔΕφΑθ 1734/2009)Τεύχος 1-2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Παπαϊωάννου Ζωή: Δημοτική αστυνομία

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης