ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μαθιουδάκης ΙάκωβοςΤεύχος
1.Η «ασαφής» δηµόσια διοίκηση – Αλλοιώσεις στην οριοθέτηση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και του διοικητικού δικαίου από τη «Γενική Κυβέρνηση»Τεύχος 4-2018
2.Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχήτης ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκηΤεύχος 2-2017
3.Η αρχή της αλληλεγγύης κατά το άρθ. 25 παρ. 4 Συντ.. Ερμηνευτικές οριοθετήσεις με βάση τη νομολογία της οικονομικής κρίσηςΤεύχος 4-2016
4.Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησηςΤεύχος 3-2013
5.Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησηςΤεύχος 3-2013
6.Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσηςΤεύχος 4-2011
7.Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης - Υπό το φως της πρόσφατης αναμόρφωσής τηςΤεύχος 3-2011
8.Αρμοδιότητα ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων (ΣτΕ Ολ. 1581/2010)Τεύχος 5-2010
9.Αναδρομική εφαρμογή της νεότερης επιεικέστερης κοινωνικοασφαλιστικής κύρωσης (ΔΠρΘεσ 1088/2008)Τεύχος 4-2010
10.Η απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος λόγω μη καταβολής ιδιαίτερα μικρού ποσού παραβόλου (ΣτΕ Ολ. 1583/2010)Τεύχος 4-2010
11.Έναρξη της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης ελέγχου νομιμότητας κατ’ άρθ. 150 ΔΚΚ από την αρμόδια Επιτροπή (ΣτΕ 2115/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2010
12.Η κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον έλεγχο εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ΔΠρΑθ 18171/2008)Τεύχος 2-2010
13.H αόριστη έφεση του δημοσίου στις φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 1177/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
14.Η πληρότητα της αιτιολογίας δικαστικής απόφασης για την έλλειψη εικονικότητας φορολογικών στοιχείων (ΣτΕ 494/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2010
15.Διοικητικές πράξεις αποσπαστές σύμβασης ιδιωτικού δικαίου του κράτους (ΣτΕ Ολ. 1664/2009)Τεύχος 6-2009
16.Ανυπόστατη κανονιστική πράξη η απάντηση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου σε ερώτημα για τη νομιμότητα ορισμένης δραστηριότητας (ΣτΕ 3541/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
17.Κρατική ευθύνη λόγω θανάτου φυλακισμένου (ΤρΔΠρΝαυπλίου 7/2009)Τεύχος 6-2009
18.Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της κρατικής ευθύνης Τεύχος 5-2009
19.Η «όλως εντοπισμένη» πολεοδομική ρύθμιση (ΣτΕ 289/2009 Τμ. Ε΄ )Τεύχος 5-2009
20. Η αυτοτέλεια της κρατικής ευθύνης κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΘεσ 1544/2008 )Τεύχος 5-2009
21.Μορφές διοικητικού εποπτικού ελέγχου επί πράξεων ιδιωτικού δικαίουΤεύχος 3-2009
22.Επιβολή προστίμου σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (ΣτΕ 693/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2009
23.Προσβολή με διοικητική προσφυγή νομιμότητας πράξης περιορισμένης χρονικής ισχύος, της οποίας η ισχύς έχει λήξει (ΣτΕ 683/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2009
24.Παραγραφή αξιώσεων απασχολούμενων στο Δημόσιο (ΑΕΔ 32/2008)Τεύχος 1-2009
25.Καταλογισμός ΦΠΑ σε βάρος τρίτου και έκθεση κατάσχεσης (ΣτΕ 104/2008 Τμ.Β΄)Τεύχος 1-2009
26.Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 31/2008)Τεύχος 1-2009
27.Τοπικά όρια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και Σύνταγμα (ΣτΕ 1558/2008 Τμ.Β΄)Τεύχος 1-2009
28.Διοικητική εκτέλεση εναντίον κοινοπρακτούντων μελών με βάση καταλογιστική πράξη και ταμειακή βεβαίωση στο όνομα της κοινοπραξίας (ΜΔΠρΘεσ 47/2008)Τεύχος 6-2008
29.Η αρχή της ενότητας της Διοίκησης και η πραγματοπαγής διοικητική πράξη στο πλαίσιο της παράλειψης ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 1852/2008 Τμ.ΣΤ΄)Τεύχος 6-2008
30.Τα όρια της απαγόρευσης προβολής νέων ισχυρισμών με το υπόμνημα (ΣτΕ 858/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2008
31.Απαγόρευση μονιμοποίησης των διδασκόντων σε ΑΕΙ δυνάμει του π.δ. 407/1980 (ΔΕφΘεσ 1260/2008)Τεύχος 5-2008
32.Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατόπιν αθωωτικής κρίσης του ποινικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1251/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2008
33.Διακυμάνσεις στο πρόστιμο ακαταχώριστων εργαζομένων (ΤρΔΠρΘεσ 8/2008)Τεύχος 4-2008
34.Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ πριν και μετά τον ν. 3549/2007 (ΣτΕ 192/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2008
35.Η υποκατάσταση του διοικητικού δικαστή στην τεχνική κρίση υγειονομικής επιτροπής (ΤρΔΠρΘεσ 21/2008)Τεύχος 4-2008
36.Η υποχρέωση της διοίκησης να παραλάβει την αίτηση του διοικουμένου (ΔΕφΘεσ 388/2007)Τεύχος 3-2008
37.Oι «εξαιρετικοί λόγοι» άσκησης διοικητικής αρμοδιότητας [Με αφορμή τη διάταξη του άρθ. 17 παρ. 2 εδ. ΥΚ (Ν. 3528/2007)]Τεύχος 3-2008
38.Η ενιαία διαδικασία της απαλλοτριωτικής δίκης (ΕφΘεσ 449/2008)Τεύχος 3-2008
39.Εκπρόθεσμη ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 1190/2007 )Τεύχος 3-2008
40.Ανεπαρκής φοίτηση μαθητή και προηγούμενη ακρόαση (ΔΕφΘεσ 1115/2007)Τεύχος 3-2008

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Κωτούλας Ιωάννης: Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων - Β έκδοση επικαιροποιημένη

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης