ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μουκίου Χρυσούλα Π.Τεύχος
1.Περί της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης Η «ταχεία» δίκη ως «δίκαιη» δίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΤεύχος 5-2011
2.Από το Schengen, στο Prum και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μία πορεία ιχνηλάτησης της γενετικής ταυτότητας των ατόμων στην Ευρώπη;Τεύχος 5-2010
3.Αγκυροβόλια πλοίων και προστασία του περιβάλλοντος (ΣτΕ 1081/2007 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2008
4.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΑΠ Ολ. 19/2007)Τεύχος 3-2007
5.Άσκηση πολιτικού δικαιώματος και αποτελεσματική δικαστική προστασία (ΣτΕ 2905/2006 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2007
6.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1253/2006 -1254/2006-1255/2006-1256/2006 Γ΄ Τμ.)Τεύχος 3-2006
7.Υποχρέωση της διοίκησης για άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας (ΣτΕ 211/2006 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2006
8.Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) Δικαιώματα αλλοδαπώνΤεύχος 1-2006
9.Πρόσληψη στο Δημόσιο και ισότητα των δύο φύλων (ΣτΕ Ολ 1986/2005)Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η γένεση του Κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της Κυβέρνησης - Β' έκδοση ημητρόπουλος Ανδρέας

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης