ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο λημματικό ευρετήριο

Πληκτρολογήστε στο παρακάτω πεδίο τις λέξεις-κλειδιά. (Αφήνοντας το πεδίο κενό θα επιστραφούν ως αποτελέσματα, όλες οι καταχωρήσεις στα λήμματα που θα επιλέξετε).

Στη συνέχεια επιλέξτε το λήμμα ή τα λήμματα στα οποία επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.
 • Βοήθεια για τις λέξεις-κλειδιά
 • Εισάγετε λέξη ή λέξεις στους όρους αναζήτησης όπως στα παραδείγματα:
 • διοικητική
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει την λέξη "διοικητική"
  διοικητική διαδικασία
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει τις λέξεις "διοικητική" και "διαδικασία"
  διοικητική | διαδικασία
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει τις λέξεις "διοικητική" ή "διαδικασία"
  "διοικητική διαδικασία"
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει ακριβώς τη φράση "διοικητική διαδικασία"
  διοικητικ*
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει λέξη που ξεκινάει απο "διοικητικ"
  διοικητική -διαδικασία
  = το πεδίο αναζήτησης περιέχει την λέξη "διοικητική" και δεν περιέχει την λέξη "διαδικασία"
 • Κεφαλαία ή πεζά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της αναζήτησης
    
Αγορανομική Νομοθεσία (1)Επιδόσεις (3)
Αγωγή (6)Επιχειρήσεις Δημοσίου Συμφέροντος (1)
Αδικαιολόγητος Πλουτισμός (6)Εποπτικός Έλεγχος Ιδιωτικών Πράξεων (1)
Αθλητισμός (3)Επωνύμου Αλλαγή (2)
Αιγιαλός (5)Εργασία (69)
Αίτηση Ακυρώσεως (44)ΕΣΔΑ (158)
Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας (1)Ευθανασία (2)
Αίτηση Θεραπείας (3)Ευθύνη Υπουργών και Μελών της Κυβέρνησης (3)
Αιτιολογία (3)Ευρωεκλογές (1)
Ακαδημαϊκή Ελευθερία (4)Ευρωπαϊκό Δίκαιο (115)
Αλλοδαπό Δίκαιο (27)Ευρώπη (1)
Αλλοδαποί (16)Ηθική βλάβη (9)
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση (7)Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (1)
Αναδρομικότητα Νόμου (4)Θρησκευτική Eλευθερία (10)
Αναίρεση (22)Ιδιωτικοποίηση (3)
Ανακοπή (2)Ιδιωτικότητα (12)
Ανεξάρτητες Αρχές (33)Ιθαγένεια (8)
Ανταγωνισμός (24)Καταλογισμός (17)
Αντεγκληματική Πολιτική (1)Κατάργηση δίκης (3)
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (54)Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (4)
Ανώτατοι Διοικητικοί Υπάλληλοι (1)Κατάχρηση Εξουσίας (1)
Αξία του Ανθρώπου (5)ΚΕΔΕ (9)
Απαγόρευση Καπνίσματος (1)Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (1)
Απαλλοτρίωση (8)Κοιμητήρια (1)
Απελευθέρωση Αγορών (3)Κοινοτικό Δίκαιο (43)
Απόδειξη (1)Κοινόχρηστα Πράγματα (3)
Αποκρατικοποιήσεις (1)Κοινωνικά Δικαιώματα (2)
Απόρρητο Καταθέσεων (1)Κοινωνική ασφάλιση (67)
Αρμοδιότητα (23)Κρατικές Ενισχύσεις (5)
Αρχή της Αλληλεγγύης (2)Κρατική Οργάνωση (3)
Αρχή της Αναλογικότητας (79)Κράτος Δικαίου (2)
Αρχή της Αξιοκρατίας (6)Κυβέρνηση (13)
Αρχή της Απαγόρευσης των Δυσμενών Διακρίσεων (4)Κυβερνητική Πράξη (2)
Αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών (15)Κυπριακό Δίκαιο (4)
Αρχή της Διαφάνειας (22)Λιμένες (2)
Αρχή της Επικουρικότητας (2)Μεγάλοι Νομοδιδάσκαλοι (4)
Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης (9)Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (4)
Αρχή της Ισότητας (78)Μεταμοσχεύσεις (1)
Αρχή της Νομιμότητας (3)Μετανάστευση (5)
Αρχή της Προστατευόμενης (Δικαιολογημένης) Εμπιστοσύνης (16)Μισθοί (21)
Αρχή της Χρηστής Διοίκησης (7)Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση (83)
ΑΣΕΠ (16)Ναυτιλία (2)
Άστεγοι (1)Νομικά Πρόσωπα (11)
Αστική Ευθύνη (35)Νομική Επιστήμη (3)
Αστικό Δίκαιο (2)Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (3)
Αστυνομία (8)Νομοθετική Εξουσιοδότηση (6)
Άσυλο (2)Νομοθετικό Έργο (5)
Ασφάλεια (1)Νόμοι (2)
Ασφαλιστικά Μέτρα (1)Οικονομική Ελευθερία (22)
Ασφαλιστικές Εταιρείες (2)Ομαδικές Απολύσεις (1)
Βιοτεχνολογία (1)Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (81)
Βουλευτές (11)Οριζόντια Ιδιοκτησία (2)
Βουλή (15)Ορκωτοί Εκτιμητές (1)
Γάμος και οικογένεια (2)Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο (1)
Γενικοί Όροι Συναλλαγών (1)Παράβαση Καθήκοντος (1)
Γλωσσικό Ζήτημα (1)Παραγραφή (19)
Δεδικασμένο (6)Παράλειψη Οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας (4)
Δημόσια Δάνεια (2)Παρεμπίπτων Έλεγχος (2)
Δημόσια Διοίκηση (35)Πατρότητα (1)
Δημόσια Κτήματα (1)Πειθαρχικό Δίκαιο (18)
Δημόσιες Δαπάνες (7)Περιβάλλον (60)
Δημόσιες Επιχειρήσεις (8)Πνευματική Ιδιοκτησία (1)
Δημόσιο Συμφέρον (35)Ποινικό Δίκαιο (26)
Δημοσιονομικό Δίκαιο (30)Πολεοδομία - Ρυμοτομία (45)
Δημοσιονομικός Έλεγχος (45)Πολιτικά Κόμματα (14)
Δημοτική αστυνομία (2)Πολιτική Δικονομία (3)
Δημοψήφισμα (4)Πολιτικό Σύστημα (4)
Διάδικοι (2)Πολιτιστική Κληρονομιά (4)
Διαδίκτυο (8)Πολύτεκνοι (2)
Διαιτησία (2)Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (1)
Διάκριση Ιδιωτικών - Διοικητικών Διαφορών (2)Πρατήρια Υγρών Καυσίμων (2)
Διακριτική Ευχέρεια της Διοίκησης (4)Προβληματικές Επιχειρήσεις (1)
Διαταγή Πληρωμής (1)Πρόεδρος της Δημοκρατίας (3)
Διατηρητέα Κτήρια (1)Προθεσμία (9)
Διεθνές Δίκαιο (9)Πρόσβαση σε Επάγγελμα (2)
Δίκαιη Δίκη (4)Πρόσβαση στα Διοικητικά Έγγραφα (1)
Δικαιοδοσία (19)Προσωπικά Δεδομένα (51)
Δικαιοσύνη (26)Προσωπική Κράτηση (3)
Δικαίωμα της Δικαστικής Προστασίας (4)Προσωπικότητα (18)
Δικαίωμα της Πληροφόρησης (1)Προσωρινή Δικαστική Προστασία (37)
Δικαίωμα της Προηγούμενης Ακρόασης (18)Προϋπολογισμός (13)
Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι (5)Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (2)
Δικαίωμα του Συνέρχεσθαι (5)Πυροσβεστικό σώμα (1)
Δικαστές (9)Ραδιοτηλεόραση (21)
Δικαστική Εκπροσώπηση (1)Ρατσισμός (6)
Δικαστικοί επιμελητές (1)ΣΔΙΤ (1)
Δικαστικοί Λειτουργοί (7)Στρατιωτική Δικαιοσύνη (1)
Δικηγόροι (29)Συγκέντρωση Κεφαλαίων (1)
Δικόγραφο (2)Συγκριτικό Δίκαιο (6)
Διοικητική Διαδικασία (18)Σύμβαση Παραχώρησης (1)
Διοικητική Δικονομία (60)Συμβολαιογράφοι (1)
Διοικητική Εκτέλεση (3)Συμβούλιο της Επικρατείας (47)
Διοικητική Πράξη (47)Συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές Αποφάσεις (10)
Διοικητική Σύμβαση (111)Σύνταγμα (383)
Διοικητικό Πρόστιμο (5)Συνταγματική Θεωρία (1)
Διοικητικό Συμβούλιο (3)Συνταγματική Ιστορία (1)
Εγκύκλιοι (3)Συντάξεις (57)
Εισαγγελέας (4)ΤΑΙΠΕΔ (1)
Εκκλησία (8)Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (2)
Εκλογές (22)Τεκμήριο Αθωότητας (3)
Εκλογικά Κέντρα (1)Τελωνειακή Νομοθεσία (8)
Εκπαίδευση (64)Τηλεπικοινωνίες (11)
Ελεγκτικό Συνέδριο (29)Τόκος (14)
Έλεγχος (της Συνταγματικότητας) των Νόμων (13)Τουρισμός (4)
Ελεύθερη Κυκλοφορία Προσώπων, Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων (7)Τράπεζες (10)
Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (2)Τριτανακοπή (1)
Ελευθερία Πολιτικής Συζήτησης (1)Τρομοκρατία (1)
Ελευθερία του Λόγου (4)Τύπος (5)
Ελευθερία του Συνέρχεσθαι και Συνεταιρίζεσθαι (4)Τυχερά Παίγνια (2)
Ελληνική Συνταγματική και Πολιτική Ιστορία (2)Υγεία (22)
Εμπορία Ανθρώπων (1)Υπάλληλοι (78)
Ένδικα Βοηθήματα και Μέσα (25)Υπέρβαση της Εύλογης Διάρκειας της Δίκης (1)
Ενδικοφανής Προσφυγή (1)Υπουργοί (4)
Ενέργεια (6)Φαρμακεία/Φάρμακα (20)
Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις (3)Φοροδιαφυγή (4)
Έννομο Συμφέρον (25)Φορολογία (96)
Ένοπλες Δυνάμεις (7)Φορολογική Διαδικασία (11)
Επαγγελματικά Δικαιώματα (4)Φορολογικός Έλεγχος (1)
Επαγγελματική Ελευθερία (31)ΧYTA (1)
Επενδύσεις (3)Χρηματιστηριακό Δίκαιο (2)
Επιδόματα (10)Χρήσεις Γης (1)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές και υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) όπως ισχύει μετά και τον Ν. 4223/2013 Φινοκαλιώτη Αικατερίνη Κ.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης